Η Μαρία Αντωνίου για τον φορέα διαχείρισης της λίμνης –

Μαρία Αντωνίου - Βουλευτής Καστοριάς Ν.Δ

Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», έκανε σήμερα Τετάρτη 09.01.2013 η Βουλευτής Καστοριάς κ. Μαρία Β. Αντωνίου.

Στην παρέμβαση της τόνισε:

  1. Την ανάγκη να υπάρξει πρόνοια για τους υπαλλήλους των καταργούμενων θυγατρικών του ΕΟΜΕΧ, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΓ και

  2. Την ανάγκη να υπάρξει τροποποίηση του σχετικού άρθρου και ο φορέας διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς να υποπτεύεται από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και όχι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δ. Μακεδονίας.

Ακολουθεί η ομιλία της κ. Μαρίας Αντωνίου:

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κανένας από εμάς δεν αμφισβητεί ότι η Δημόσια Διοίκηση της πατρίδας ας, πάσχει από χρόνιες και δομικές παθογένειες.

Γραφειοκρατία, αναποτελεσματικές δομές, συγκεχυμένες αρμοδιότητες και ανεπάρκεια συντονισμού είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα.

Είναι πλέον κοινός τόπος, ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν γιατί πολύ απλά το σημερινό σύστημα δεν πάει άλλο.

Σε αυτή τη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση του εξορθολογισμού, του περιορισμού της κακοδιαχείρισης και της μείωσης των δημόσιων δαπανών κινείται και το σχέδιο νόμου που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε για την κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τη σύσταση Γενικής Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Η κατάργηση παρωχημένων φορέων και φορέων των οποίων η αποστολή δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, αλλά αντιθέτως επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο, είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταρχήν, καταργούνται οκτώ φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος μπορεί να ασκηθεί από άλλες υφιστάμενες δομές συνεκτικότερα και συγχωνεύονται 197 νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων αζημίως για το Δημόσιο και ρυθμίζονται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό λύση και εκκαθάριση φορέων.

Στην σημερινή μου παρέμβαση θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα που δεν έχουν θιγεί μέχρι στιγμής.

Βλέπουμε σε αυτό στο σχέδιο νόμου ότι λαμβάνεται η απαιτούμενη μέριμνα, όπως μόλις προανέφερα, για το προσωπικό των συγχωνευμένων φορέων.

Δυστυχώς οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ δεν έτυχαν της ανάλογης αντιμετώπισης.

Με τον Ν.3895/2010 ψηφίστηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ (από το ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.) προβλέποντας και την μεταφορά του προσωπικού στο ΕΛΚΕΔΕ, διατηρώντας την ίδια σχέση εργασίας.

Λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν και εσκεμμένων ενεργειών των Διοικητικών Συμβουλίων δεν έγινε εφικτή μέσα σε ένα (1) ολόκληρο έτος η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο Νόμος 4038/2012, ο οποίος με το άρθρο 17, μεριμνά για την τύχη της μητρικής Εταιρίας «Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.» και των εργαζομένων της οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και σε Ν.Π.Δ.Δ..

Με το άρθρο 16 του ιδίου νόμου, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ (Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε., ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε., ΕΛΚΑ Α.Ε. και ΕΛΚΕΑ Α.Ε.) χωρίς καμία πρόνοια για τους εργαζόμενους, που τους εγκαταλείπει στην τύχη τους,

αντιμετωπίζοντας τους σαν να μην είναι ισότιμοι με τους εργαζόμενους στην «Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.», στην «Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.», στην Εργατική Εστία, την Εργατική Κατοικία και τόσες άλλες εταιρίες του δημοσίου και μάλιστα παραβλέποντας την έκθεση μετά την νομοτεχνική επεξεργασία του εν λόγω άρθρου από την επιστημονική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

Το πρόβλημα των εργαζομένων «φάντασμα» στους εν λόγω φορείς το θέσαμε 30 βουλευτές σε σχετική ερώτησή μας προς του Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τους εργαζομένους αυτούς που βρίσκονται μετέωροι.

Δεν είναι άνεργοι, δεν έχουν απολυθεί αλλά δεν εργάζονται.

Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, του κράτους Δικαίου και της αναλογικότητας επιβάλλουν την ίδια συμπεριφορά του Κράτους και για τους εργαζομένους στις θυγατρικές επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ με τους υπόλοιπους εργαζομένους στους υπό συγχώνευση φορείς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ ακόμα και σε μια τροπολογία που κατέθεσα μαζί με άλλους συναδέλφους σε αυτό το νομοσχέδιο.

Η λίμνη της Καστοριάς είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σημαντικός υγροβιότοπος για το οικοσύστημα της ευρύτερής περιοχής.

Αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών και σημείο αναφοράς για την καθημερινή ζωή των Καστοριανών.

Παρά τη σημασία της λίμνης, για πολλά χρονιά, κανένα έργο υποδομής δεν είχε γίνει.

Με το π.δ. 14/2012 ιδρύθηκε, μετά από πολλές προσπάθειες, ο «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροβιότοπου Λίμνης Καστοριάς» ο οποίος με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται και οι αρμοδιότητές του προβλέπεται να μεταφερθούν και να ασκούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ έργα που αφορύν τη λίμνη και τις παραλίμνιες περιοχές.

Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο οι αρμοδιότητες του εν λόγω φορέα να μεταφερθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επειδή τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή της λίμνης της Καστοριάς χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Και μάλιστα εδώ να αναφέρω, ότι τα έργα αυτά, είναι ένα από τα έργα ύψιστης σημασίας της Περιφέρειας , χαρακτηρισμένα ως «έργο σημαία», για τα οποία την ευθύνη υλοποίησης, έχει ο Περιφερειάρχης, Δυτικής Μακεδονίας.

Καλώ τον κύριο Υπουργό κάνει δεκτή την εν λόγω τροπολογία γιατί μόνο έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση της περιοχής και η βέλτιστη εποπτεία των έργων με ταυτόχρονη μείωση της άσκοπης γραφειοκρατίας

που αποτελεί και το «πνεύμα» του παρόντος σχεδίου νόμου.

Σας ευχαριστώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 9,Ιανουάριος, 2013, 7:18 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr