Ξεκινάει το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας

Από 1 μέχρι 29 Μαρτίου 2013 θα πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα για χρηματοδότηση με ποσά από 10.000 έως 32.000 ευρώ γυναίκες 18-64 ετών, άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία, στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Εκτός από το πρόγραμμα η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –

Πρόκειται για τη Δράση με τίτλο:  «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης  µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας», η οποία υλοποιείται στις ακόλουθες στις οκτώ επιλέξιµες Περιφέρειες: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:
– έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
– έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
– έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
– απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
– Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
– Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
– Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
– Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
– Παροχής υπηρεσιών mentoring – coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
– Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου ή απειλούμενου από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
– Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis).  Η προκήρυξη της ∆ράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του απευθυνθείτε στο τηλ.: 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 80111363

Ταυτότητα
Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΠΑΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται  µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση,  συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές,  ή  µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για  µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» στις οκτώ επιλέξιµες Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη,  Ιόνια Νησιά,  Β.  Αιγαίο,  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,  Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη, η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

 

 

ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 9,Φεβρουάριος, 2013, 8:46 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Ξεκινάει το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας”

 1. Unemployed

  ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ.
  ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr