Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα ενισχύει ένα νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που φέρει τον τίτλο: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση (θα την βρείτε παρακάτω), το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού καθώς και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (το παρουσιάζουμε σε άλλες σελίδες), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά περιγράφονται στον σχετικό Πίνακα.

Η τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας του δικαιούχου απαιτεί την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων τα οποία αποτελούν πρωτεύοντα δικαιολογητικά:
Α. Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
Β. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
Γ. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών ή φορολογικών δηλώσεων (ΕΙ) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα.
Δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (η εν λόγω βεβαίωση ταυτοποιείται με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις Περιοχές Παρέμβασης του Άξονα 3, όπως ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης.

Διαδικασία αξιολόγησης
Η εξέταση για την υπαγωγή ή μη των επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Μέτρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια:
1. Έλεγχος της πρότασης ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
2. Έλεγχος Πληρότητας υποβαλλόμενου φακέλου υποψηφιότητας.
3. Βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης – επιλογής.

Για τη βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία δεν συντρέχει λόγος απόρριψης, αρμόδιο όργανο είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται άμεσα, ανάλογα με το χρόνο υποβολής τους και εγκρίνονται με βάση τη βαθμολογία τους και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24 Απριλίου 2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) στους φορείς υποδοχής (θα τους βρείτε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο), εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Τις αιτήσεις, τον Οδηγό Εφαρμογής και όλες τις σχετικές πληροφορίες θα τις βρείτε:
1. Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54 – 56 και 58 – Αθήνα.
2. Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)
www.agrotikianaptixi.gr.
3. Στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007− (Κεντρική Δομή και Παραρτήματα – Αντένες τους ανά Νομό) της Περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης.

Ταυτότητα
Το Μέτρο 312 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Δαπάνη) ανέρχεται σε 17.206.928 ευρώ, εκ των οποίων τα 8.155.505 είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Απόφαση :

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Φεβρουάριος, 2013, 12:19 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr