Νέα δυνατότητα ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ για επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Δείτε όλη την απόφαση :

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/10255/334/06.06.2012 (Φ.Ε.Κ. 1849/τ.Β’/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 (Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύουν,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
4. Το π.δ. 85/2012 (Α’ 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»,
5. Το π.δ. 86/2012 (A’ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Την υπ’ αριθμ. Φ80000/10255/334/06.06.2012 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1849/τ.Β’/13.06.2012) «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.»,
7. Το υπ’ αριθμ. Φ.100035/οικ.5200/137/21.02.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
8. Το υπ’ αριθμ. 368492/26.02.2013 έγγραφο της Διοικητού του Ο.Α.Ε.Ε.,
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η παράγραφος  3 της υπ’ αριθμ. Φ.80000/10255/334/06.06.2012 Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα κατηγορία και καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο της νέας αίτησης, συντρεχουσών βέβαια και όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρούσα Υπουργική Απόφαση».
2. Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που κατετάγησαν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 13.06.2012 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο το δικαίωμά τους, δύνανται να επανέλθουν για μία και μόνο φορά με νέα αίτησή τους, εφόσον συντρέχουν και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Φ.80000/10255/334/06.06.2012 Υπουργική Απόφαση. Και στην περίπτωση αυτή η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο.Α.Ε.Ε.
Δ/νση Εσόδων Ο Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας
Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Δ.Υ.
4. Όλες τις Δ/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
5. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης Ιωάννης Βρούτσης

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 19,Απρίλιος, 2013, 5:06 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr