Ομιλία Αντωνίου » «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»

Oμιλία της Βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου στην ολομέλεια κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» , την Τετάρτη 24/04/2013.

Ακολουθεί η ομιλία της κ. Μαρίας Αντωνίου :[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=H1xxYLWOewU[/youtube]

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε σε μια εποχή νέων προκλήσεων και αυξημένων απαιτήσεων. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και τα αιτήματα της κοινωνίας –δικαίως- πολλά.

Στις γενικότερες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης επίλυσης θεμάτων με στόχο την ανακούφιση των συμπολιτών μας όχι μόνο όσον αφορά την οικονομική κατάστασή τους, αλλά όσον αφορά την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη μείωση της ταλαιπωρίας στις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο έρχεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το παρόν σχέδιο νόμου, όχι ως απόρροια μνημονιακών μας δεσμεύσεων αλλά ως κυβερνητική πρωτοβουλία που επιδιώκει να επιφέρει αλλαγές, βελτιώσεις, να επιλύσει προβλήματα πάνω σε θέματα συνταξιοδοτικής αλλά και δημοσιονομικής φύσεως με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών του δημοσίου. Πρόκειται για έναν νόμο που βάζει τέλος σε καθημερινά προβλήματα και στρεβλώσεις κατά την απονομή των συντάξεων του δημοσίου.

Από την αρχή της κοινοβουλευτικής μου θητείας τους τελευταίους οχτώ μήνες γίνομαι αποδέκτης παραπόνων, αφού η περιοχή μου, η Καστοριά, απέχει 550 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, με συνέπεια οι πολίτες του Νομού μου να μην έχουν άμεση πρόσβαση στην κεντρική διοίκηση, γιατί τους κοστίζει ακριβά να ταξιδεύουν στην Αθήνα για να έχουν ενημέρωση για την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι εξαιτίας της μαζικής συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με τις διαχρονικές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης με αναμονή πολλές φορές και πέραν των δεκαοχτώ μηνών.

Με το ως τώρα ισχύον καθεστώς ελάμβαναν τρεις μισθούς δημοσίου και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ήταν έωλοι. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ο υπάλληλος που έχει καταθέσει τα χαρτιά του για συνταξιοδότηση δικαιούται να πάρει το 50% του βασικού μισθού, το οποίο μάλιστα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνει δηλαδή το 60% για όσους είναι τρίτεκνοι ή ανήκουν σε κάποιες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Επίσης, σημαντική είναι η θέσπιση του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου των οχτώ μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης και τη διαδικασία αποστολής της αίτησης προς το Γενικό Λογιστήριο σε δύο μήνες, με παράλληλη πρόβλεψη αναλόγων κυρώσεων για υπαλλήλους οι οποίοι ολιγώρησαν.

Επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σημείο να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, θα πρέπει να προβλεφθεί παράταση της προσωρινής σύνταξης πέραν του οχταμήνου, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη. Δεύτερον, θα έπρεπε ίσως να εξετάσουμε μία παρεμφερή ρύθμιση για το εφάπαξ και τις επικουρικές συντάξεις, που και για αυτές υπάρχει αναμονή πάνω από ενάμιση χρόνο.

Καινοτόμα είναι, επίσης, η ρύθμιση που προβλέπει την κατά προτεραιότητα εξέταση των περιπτώσεων απονομής σύνταξης στον ή την σύζυγο και τα τέκνα των αποβιωσάντων εν υπηρεσία υπαλλήλων. Η πρόβλεψη αυτή είναι επιβεβλημένη και κοινωνικά δίκαιη, ιδιαίτερα μετά το θάνατο και του δεύτερου γονέα όπου κάποια από αυτά τα τέκνα είναι εντελώς απροστάτευτα χωρίς κανέναν οικονομικό πόρο.

Όλες οι ανωτέρω διορθωτικές ρυθμίσεις μαρτυρούν την ευαισθησία της Κυβέρνησης, η οποία έχει επίγνωση, κυρίες και κύριοι, των αυξημένων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι και οι ρυθμίσεις για τους ένστολους που δέχθηκαν μεγάλες περικοπές στις αποδοχές τους. Για την περίπτωση που μετά τη συνταξιοδότησή τους ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, μέχρι τώρα γινόταν αναστολή της σύνταξής τους για το ποσό που ήταν πάνω από 990 ευρώ. Με την παρούσα ρύθμιση το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει τα 1980 ευρώ και άρα στην ουσία δεν χάνουν πλέον τη σύνταξή τους.

Πολύ σημαντική παραμένει η πρόβλεψη για τη θεσμοθέτηση απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων ανά πενταετία, η οποία αποτελεί αποτελεσματικό βήμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης και κυρίως ελέγχου.

Στο δεύτερο Κεφάλαιο του εν λόγω σχεδίου νόμου προβλέπεται η ρύθμιση της αξιοποίησης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών. Έτσι αποδεικνύεται και εμπράκτως ο προσανατολισμός της Κυβέρνησης προς τον εκσυγχρονισμό ενός παρωχημένου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους καταθετικούς λογαριασμούς και διευκολύνει τη χρήση των κεφαλαίων από το ελληνικό Δημόσιο προς όφελός του και όχι προς όφελος των τραπεζών.

Μια άλλη μέριμνα, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι η ενδυνάμωση, τόσο στελεχιακά όσο και οργανωτικά, των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, με την καθιέρωση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων και Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. Η δημιουργία Μητρώου έχει ως στόχο να μην είναι πάντα ίδιοι οι ελεγκτές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια ως προς τον δημοσιονομικό έλεγχο των φορέων αυτών του δημοσίου, αφού θεσπίζεται και όριο θητείας σε αυτές τις υπηρεσίες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η τροποποίηση διατάξεων που αφορούν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του δημοσίου, στους δημοσιονομικούς ελέγχους και στη δημοσιονομική διαχείριση, έχοντας ως επίκεντρο τον πολίτη και κυρίως τον συνταξιούχο και το πώς αυτός θα διευκολύνει την καθημερινότητά του. Η Κυβέρνηση προχωράει με ρεαλισμό, με στέρεα βήματα και κοινωνικά αντανακλαστικά και θεωρώ ότι θα πρέπει το παρόν σχέδιο νόμου να υπερψηφιστεί απ’ όλες τις παρατάξεις.

Κύριοι της Αντιπολίτευσης, επιτέλους, ξεφύγετε από τη γνωστή, στείρα αντιπολίτευση. Κάντε και εσείς ένα βήμα για το καλό των Ελλήνων!

Σας ευχαριστώ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Απρίλιος, 2013, 6:25 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, video, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr