Ποιοι δικαιούνται επίδομα τέκνων και τι ποσό:ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Επίδομα από 13,3 ως 40 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούνται οι οικογένειες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα. Βασική προϋπόθεση είναι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση, ακόμα και αν δεν έχουν υποχρέωση να το κάνουν λόγω χαμηλού εισοδήματος.
Ηδη οι συναρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν απόφαση, η οποία προβλέπει ότι επίδομα τέκνων δικαιούνται ακόμη και όσοι έχουν ένα παιδί. Ακολουθούν οι πίνακες με τα επιδόματα που θα εισπράξουν οι γονείς που έχουν από ένα έως τέσσερα παιδιά, αλλά και τα τέσσερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εισπράξουν έως και 3.920 ευρώ.

1. To επίδομα για γονείς με ένα παιδί

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα που θα εισπράξουν οι γονείς με ένα παιδί εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο.

Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο Πόσα θα πάρουν τον Ιούλιο
1000 40,0 480 240
2000 40,0 480 240
3000 40,0 480 240
4000 40,0 480 240
5000 40,0 480 240
6000 40,0 480 240
7000 40,0 480 240
8000 40,0 480 240
9000 40,0 480 240
10000 26,7 320 160
11000 26,7 320 160
12000 26,7 320 160
13000 26,7 320 160
14000 26,7 320 160
15000 26,7 320 160
16000 26,7 320 160
17000 26,7 320 160
18000 26,7 320 160
19000 13,3 160 80
20000 13,3 160 80
21000 13,3 160 80
22000 13,3 160 80
23000 13,3 160 80
24000 13,3 160 80
25000 13,3 160 80
26000 13,3 160 80
27000 13,3 160 80
28000 0,0 0 0

2. Το επίδομα τέκνων για γονείς με δύο παιδιά

Ιδού ο αντίστοιχος πίνακας για τους γονείς με δύο παιδιά

Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο Πόσα θα πάρουν τον Ιούλιο
1000 80,0 960 480
2000 80,0 960 480
3000 80,0 960 480
4000 80,0 960 480
5000 80,0 960 480
6000 80,0 960 480
7000 80,0 960 480
8000 80,0 960 480
9000 80,0 960 480
10000 80,0 960 480
11000 53,3 640 320
12000 53,3 640 320
13000 53,3 640 320
14000 53,3 640 320
15000 53,3 640 320
16000 53,3 640 320
17000 53,3 640 320
18000 53,3 640 320
19000 53,3 640 320
20000 53,3 640 320
21000 26,7 320 160
22000 26,7 320 160
23000 26,7 320 160
24000 26,7 320 160
25000 26,7 320 160
26000 26,7 320 160
27000 26,7 320 160
28000 26,7 320 160
29000 26,7 320 160
30000 26,7 320 160
31000 0,0 0 0

3. Το επίδομα τέκνων για γονείς με τρία παιδιά

Για τους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα αυξάνεται εκθετικά καθώς προστίθενται τα 500 ευρώ ανά τέκνο. Δείτε το συνολικό ετήσιο ποσό αλλά και πόσα θα εισπράξετε μέσα στο καλοκαίρι

Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο Πόσα θαπάρουν τον Ιούλιο
1000 120,0 2940 1470
2000 120,0 2940 1470
3000 120,0 2940 1470
4000 120,0 2940 1470
5000 120,0 2940 1470
6000 120,0 2940 1470
7000 120,0 2940 1470
8000 120,0 2940 1470
9000 120,0 2940 1470
10000 120,0 2940 1470
11000 80,0 2460 1230
12000 80,0 2460 1230
13000 80,0 2460 1230
14000 80,0 2460 1230
15000 80,0 2460 1230
16000 80,0 2460 1230
17000 80,0 2460 1230
18000 80,0 2460 1230
19000 80,0 2460 1230
20000 80,0 2460 1230
21000 80,0 2460 1230
22000 40,0 1980 990
23000 40,0 1980 990
24000 40,0 1980 990
25000 40,0 1980 990
26000 40,0 1980 990
27000 40,0 1980 990
28000 40,0 1980 990
29000 40,0 1980 990
30000 40,0 1980 990
31000 40,0 1980 990
32000 40,0 1980 990
33000 0,0 1500 750
34000 0,0 1500 750
35000 0,0 1500 750
36000 0,0 1500 750
37000 0,0 1500 750
38000 0,0 1500 750
39000 0,0 1500 750
40000 0,0 1500 750
41000 0,0 1500 750
42000 0,0 1500 750
43000 0,0 1500 750
44000 0,0 1500 750
45000 0,0 1500 750
46000 0,0 0 0

4. Το επίδομα για γονείς με τέσσερα παιδιά

Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο Πόσα θα πάρουν τον Ιούλιο
1000 160,0 3920 1960
2000 160,0 3920 1960
3000 160,0 3920 1960
4000 160,0 3920 1960
5000 160,0 3920 1960
6000 160,0 3920 1960
7000 160,0 3920 1960
8000 160,0 3920 1960
9000 160,0 3920 1960
10000 160,0 3920 1960
11000 160,0 3920 1960
12000 160,0 3920 1960
13000 106,7 3280 1640
14000 106,7 3280 1640
15000 106,7 3280 1640
16000 106,7 3280 1640
17000 106,7 3280 1640
18000 106,7 3280 1640
19000 106,7 3280 1640
20000 106,7 3280 1640
21000 106,7 3280 1640
22000 106,7 3280 1640
23000 106,7 3280 1640
24000 106,7 3280 1640
25000 53,3 2640 1320
26000 53,3 2640 1320
27000 53,3 2640 1320
28000 53,3 2640 1320
29000 53,3 2640 1320
30000 53,3 2640 1320
31000 53,3 2640 1320
32000 53,3 2640 1320
33000 53,3 2640 1320
34000 53,3 2640 1320
35000 53,3 2640 1320
36000 53,3 2640 1320
37000 0,0 2000 1000
38000 0,0 2000 1000
39000 0,0 2000 1000
40000 0,0 2000 1000
41000 0,0 2000 1000
42000 0,0 2000 1000
43000 0,0 2000 1000
44000 0,0 2000 1000
45000 0,0 2000 1000
46000 0,0 0 0

Τα τέσσερα βήματα

Α) Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την φορολογική δήλωση προκειμένου να εμφανιστούν τα εισοδήματα του 2012 καθώς με βάση αυτά τα εισοδήματα θα κριθεί και το αν θα εισπράξουμε το επίδομα τέκνων ή όχι. ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι παραλείψουν να υποβάλλουν το επίδομα έως 31/12/2013, θα χάσουν το επίδομα. Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης από την φορολογική νομοθεσία (π.χ διότι δεν έχετε καθόλου εισόδημα) να το πράξετε για να εισπράξετε το επίδομα παιδιών).

Β) Συμπληρώνουμε –και πάλι ηλεκτρονικά- το καινούργιο έντυπο Α21 (και όχι Ε21 όπως το γνωρίζαμε αρχικά) το οποίο έχει θέση αίτησης για την διεκδίκηση του επιδόματος τέκνων.

Γ) Καταθέτουμε στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο και μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

2. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

3. Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

5. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.

7. Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

8. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και Άδεια παραμονής Αλλοδαπού, για αλλοδαπό πρόσφυγα στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.

9. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, για αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Βήμα 4ο: Τα χρήματα, κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του γονιού σε τρεις δόσεις. Μέσα στον Ιούλιο θα πληρωθεί το 50% του ποσού (δηλαδή το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις θα καταβληθούν ανά τρίμηνο αντίστοιχα

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Μάιος, 2013, 2:42 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr