Κατάσχεση καταθέσεων για χρέη στο Δημόσιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ –

Εξπρές άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τους φορολογουμένους που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», καθώς και ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Λογιστική Τυποποίηση και Έλεγχο που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή.

Διάταξη του νομοσχεδίου βάζει τέλος στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που παρατηρούνται σήμερα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου επιτρέποντας τη διασύνδεση των φοροελεγκτικών υπηρεσιών με τις τράπεζες.

Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να απαντούν άμεσα εντός 24 ωρών στα αιτήματα που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά οι ελεγκτές για το άνοιγμα και τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων. Με το τρόπο αυτό, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα έχει ταχύτατη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ύποπτων για φοροδιαφυγή, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» καθώς και παράνομο πλουτισμό.

ΣΧΕΔΙΟ
Το σχέδιο ενεργοποιείται μέχρι το τέλος του μήνα με τη λειτουργία του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (Central Bank Registry) μέσω του οποίου θα διασυνδεθούν τα πληροφοριακά συστήματα του φοροελεγκτικού μηχανισμού με τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών.

Όλα τα αιτήματα του ΣΔΟΕ, των εφοριών και των ελεγκτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών ελεγχομένων φορολογουμένων θα υποβάλονται ηλεκτρονικά στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να απαντούν άμεσα, την επόμενη μέρα, με την ηλεκτρονική διαβίβαση όλων των στοιχείων που ζητήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό, η διασταύρωση των στοιχείων και ο φορολογικός έλεγχος θα ολοκληρώνονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Μέχρι σήμερα το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει το άνοιγμα περισσότερων από 5.000 τραπεζικών λογαριασμών αλλά ούτε οι μισοί δεν έχουν «ανοίξει». Στελέχη της υπηρεσίας προσάπτουν στις τράπεζες απροθυμία και ολιγωρία στην ανταπόκριση των αιτημάτων και όπως λένε για να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα 8 μηνών ή ακόμη και ενός έτους.

Σε δεύτερη φάση, η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών με τις τράπεζες θα επιτρέψει την παρακολούθηση της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών όλων των φορολογουμένων σε πραγματικό χρόνο, ώστε ανά πάσα στιγμή κάθε συναλλαγή σημαντικού ύψους που θεωρείται «ύποπτη» να ελέγχεται άμεσα.

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις << Παράλληλα με την άμεση άρση του τραπεζικού απορρήτου έρχονται και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Το υπουργείο Οικονομικών αξιοποιεί τα μέσα που παρέχει η νέα τεχνολογία για την κοινοποίηση κατασχέσεων σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου στα χέρια τρίτων και πιστωτικών ιδρυμάτων. Όλες οι εντολές – κατασχετήρια για δέσμευση λογαριασμών ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων) εις χείρας τρίτων θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. Με τη διαδικασία αυτή, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να περιορίσει στο ελάχιστο τη διαδικασία της κατάσχεσης και κυρίως να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως. Συγκεκριμένα αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης όπου ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

Τόκοι καταθέσεων
Μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και η νομοθετική διάταξη που θα ορίζει την υποχρέωση αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τόκων των καταθέσεων για ποσά άνω των 250 ευρώ. Η ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας για την υποχρεωτική αναγραφή στη φορολογική δήλωση των τόκων καταθέσεων άνω των 250 ευρώ, καθυστερεί και τον χρόνο έκδοσης της διευκρινιστικής εγκυκλίου για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει και σε παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, πιθανόν μέχρι το τέλος Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι μεγάλες τράπεζες έχουν αποστείλει στο υπουργείο Οικονομικών το ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των 900.000 φορολογουμένων που έχουν τόκους άνω των 250 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν περίπου το 90% των καταθέσεων με τόκους άνω του ποσού (250 ευρώ) που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στους κωδικούς 659-660.

Ηλεκτρονικά και οι εντολές ελέγχου
Επίσης μέχρι το τέλος του μήνα οι εντολές των εφόρων για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων θα «βγαίνουν» ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό, επισπεύδονται οι διαδικασίες, μειώνεται ο χρόνος ενημέρωσης των ελεγκτών και των ελεγχόμενων και παράλληλα διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Όλα τα στοιχεία των ελέγχων από την εντολή μέχρι και το τελικό πόρισμα του ελέγχου (τακτικού ή προσωρινού) θα γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Βραδύτητα
Μέχρι σήμερα το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει το άνοιγμα περισσότερων από 5.000 τραπεζικών λογαρια- σμών αλλά ούτε οι μισοί δεν έχουν «ανοίξει».

On line
Σε δεύτερη φάση, η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών με τις τράπεζες θα επιτρέψει την παρακολού- θηση της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών όλων των φορολογουμένων σε πραγματικό χρόνο.

Κατασχέσεις
Όλες οι εντολές – κατασχε- τήρια για δέ- σμευση λογα- ριασμών ή κατά- σχεση περιουσια- κών στοιχείων (καταθέσεων) εις χείρας τρίτων θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

imerisia.gr

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 8,Ιούνιος, 2013, 3:04 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr