Δημόσιο: Ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα

–Μειώνεται στους 8 μήνες η παραμονή σε διαθεσιμότητα – Καταργούνται οι θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας – Καταργούνται 52 ειδικότητες εκπαιδευτικών – Καταργούνται οι σχολικοί φύλακες – Με απόφαση υπουργών καταργούνται θέσεις ή και κλάδοι σε υπουργεία

Όλη η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα που αφορά στο Δημόσιο τομέα περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε εχθές στη Βουλή. Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, καταργούνται επισήμως οι θέσεις σχολικών φυλάκων, η δημοτική αστυνομία και τίθενται υπό επιτήρηση οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο «καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Επίσης σε σχέση με την δημοτική αστυνομία «από τις 23/9/2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα».

Μετά από τις ενστάσεις των δημάρχων στη σύσκεψη που είχαν με τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών, στο πολυνομοσχέδιο υπήρξε ειδική πρόβλεψη για τα έσοδα των δήμων τα οποία συγκεντρώνονταν από τους δημοτικούς αστυνομικούς. Την αναπλήρωση την υπηρεσίας των δημοτικών αστυνομικών αναλαμβάνει πλέον η Ελληνική αστυνομία. Ειδικότερα στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται

«Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από την 23η .9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ). Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφασή του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών».

Διαθεσιμότητα και Κινητικότητα

Ειδική αναφορά γίνεται στο πρόγραμμα Διαθεσιμότητας και Κινητικότητας. Στο πολυνομοσχέδιο προλέπεται η κατάργηση θέσεων  ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.

Επίσης ανοίγει ο δρόμος των μετατάξεων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και του αριθμού των υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Έλεγχος στους δήμους

Υπό την επίβλεψη του υπουργείου Εσωτερικών θα εκτελούνται πλέον οι προϋπολογισμοί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ όσοι από αυτούς θα έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, θα τους προσφέρονται αντίστοιχες οδηγίες από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών. Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου «συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους ΟΤΑ ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών»

Αναφορικά με τη στήριξη της κεντρικής διοίκησης αναφέρεται πως «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων».

Διαβάστε εδώ την αιτιολογική έκθεση

Διαβάστε εδώ το πολυνομοσχέδιο

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 10,Ιούλιος, 2013, 6:43 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr