Οι καθηγητές που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα σε όλη τη χώρα

Ολες  οι θέσεις και οι ειδικότητες ανά περιφέρεια προς διάθεση – Τα επαγγέλματα της ανεργίας

Σε  διαθεσιμότητα θα τεθούν στη διάρκεια του καλοκαιριού  περίπου 2.000 εκπαιδευτικοί 46 ειδικοτήτων που  καταργούνται, καθώς  η κινητικότητα των  εκπαιδευτικών συνδέεται  άμεσα με τις αλλαγές  στο Τεχνολογικό Λύκειο, που αναβαθμίζει την εικόνα της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Το «ΘΕΜΑ» δημοσιεύει σήμερα αναλυτικά ανά ειδικότητα και περιφέρεια τις θέσεις που δίνονται προς διάθεση σε όλη τη χώρα.

Τις επόμενες ημέρες ο  υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος  προχωρά  στην αναδιάρθρωση του συνόλου της Τεχνικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ΙΕΚ, προκειμένου να εμπεριέχουν επαγγέλματα που οδηγούν σε μια θέση στην αγορά εργασίας. Οπως λένε πηγές του υπουργείου, το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που έχουν εξαγγελθεί από τις προγραμματικές δηλώσεις του υπουργού Παιδείας τον Ιούλιο του 2012, τόσο αυτές που έχουν υλοποιηθεί όσο και αυτές που δρομολογούνται έως τον Σεπτέμβριο του 2013, υπακούουν και υπηρετούν μια ενιαία στρατηγική επιλογή: την αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο, από την τυπική έως την άτυπη μάθηση.

Οπως  αναφέρουν πηγές  του υπουργείου Παιδείας, η ηγεσία του, «ανεξάρτητα  από τις δεσμεύσεις του μεσοπρόθεσμου  για την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, προτάσσει ως αναγκαία για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. Και κυρίως με βάση αυτού που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευόμενοι και όχι με βάση τι συμφέρει αυτούς που παρέχουν εκπαίδευση».

Οι  ίδιες πληροφορίες  αναφέρουν ότι  στην Ελλάδα η εκπαίδευση, από τη δευτεροβάθμια, την τεχνική, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, έχει φτιαχτεί με στρεβλό τρόπο, χωρίς ανταπόκριση  με την αγορά εργασίας. Ολοι έκαναν μπαλώματα που εξυπηρετούσαν πελατειακές σχέσεις, ενώ στην ουσία οι ειδικότητες φτιάχνονταν τις περισσότερες φορές όχι για να εξυπηρετήσουν αυτούς που δέχονται την εκπαίδευση, αλλά αυτούς που την παρέχουν. Οπως λένε στο υπουργείο Παιδείας, δεν είναι τυχαίο που πολλά πανεπιστημιακά τμήματα ιδρύθηκαν μόνο και μόνο για κάποιους καθηγητές, όπως επίσης και ειδικότητες των ΙΕΚ δημιουργήθηκαν μόνο με βάση ποια κατηγορία εργαζομένων ήθελε να εξυπηρετήσει ο εκάστοτε υπουργός.  Η ίδια εικόνα περιγράφεται και στη δημιουργία της τεχνικής εκπαίδευσης που δεν στηρίχθηκε στα επαγγέλματα που ανήκουν στη δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση, αλλά ούτε στις ανάγκες της αγοράς. «Στην ουσία αυτό που επικρατούσε όλα τα χρόνια δεν ήταν η ειδικότητα, αλλά ποιον καθηγητή θέλω να ευνοήσω», όπως λένε πηγές του υπουργείου που αποκαλύπτουν ότι επί 30 χρόνια το σύστημα ήταν επικεντρωμένο σε αυτούς που παρείχαν εκπαίδευση γιατί οι πολιτικές ηγεσίες είχαν πελατειακές σχέσεις με αυτούς και όχι βέβαια με τους μαθητές. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που μεταφέρουν πηγές του υπουργείου ότι την προηγουμένη της έναρξης του σχολικού έτους πήγαιναν σε γραφεία υπουργών σύλλογοι κομμωτικής επί παραδείγματι και δημιουργούνταν αντίστοιχες ειδικότητες σε ΕΠΑΛ για να βρουν οι αιτούντες δουλειά εκπαιδευτικών.  Μένοντας στο ίδιο παράδειγμα ανέφεραν ότι οι καθηγητές κομμωτικής είναι μόνο 84 επί συνόλου 80.000 εκπαιδευτικών και κάθε χρόνο ανάλογα με τον υπουργό προσλαμβάνονταν και ο αντίστοιχος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτών. Ενα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρείται στο υπουργείο Παιδείας οι 31 καθηγητές ιταλικής γλώσσας που προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ, όταν κάποιος υπουργός πείστηκε από τον αντίστοιχο σύλλογο ότι πρέπει να διδαχθεί το σχετικό μάθημα και να προσληφθούν άτομα, χωρίς προηγούμενη μελέτη.

Ως αποτέλεσμα, εκτός  από τις στρεβλώσεις  είναι και οι  αλληλοεπικαλύψεις  στην αγορά εργασίας, που στην ουσία  οδηγούν σε επαγγέλματα  ανεργίας.

Οπως  σημειώνουν στο υπουργείο, χειρότερο είναι  η μη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ένα  επίπεδο εκπαίδευσης ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που η παρουσία τους στην αγορά ρίχνει την ποιότητα και κρατά στην ανεργία αποφοίτους ανώτερων σχολών, καθώς κοστίζουν ακριβά.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα οι βοηθοί φαρμακοποιών που  βγαίνουν από ΕΠΑΛ και στην ουσία, λόγω χαμηλότερης αμοιβής  καταλαμβάνουν θέσεις φαρμακοποιών.

Την «εικόνα» αποδίδει και  ο τομέας τη υγείας, όπου  βοηθοί νοσηλευτές και νοσηλευτές αποφοιτούν από ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ  αλλά  και από  το πανεπιστήμιο,  καθώς πριν από  τις ειδικότητες  δεν υπήρχε μελέτη, με αποτέλεσμα  να αποφοιτούν ετησίως περί τους 2.000 από κάθε κατηγορία.

Η πρακτική αυτή, που  ακολουθήθηκε τα προηγούμενα  χρόνια, στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ οδήγησε  στην ύπαρξη 110 διαφορετικών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, μοναδικό φαινόμενο  στον ευρωπαϊκό χώρο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των νομοθετικών βελτιώσεων της αναβάθμισης και της ανασυγκρότησης της λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αρκετές ειδικότητες επαγγελμάτων, που σήμερα παρέχονται από τις ΕΠΑΣ, να παρέχονται από τα δημόσια ΙΕΚ και να μπορούν σε αυτές να φοιτούν και απόφοιτοι γυμνασίου.

 Από τους  πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς  κατά την 30ή  Ιουνίου 2013

α) στις 4.933 κενές  οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ειδικότητες γυμναστών, πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών  σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών, υποχρεωτική μετάταξη ισάριθμων υπεράριθμων εκπαιδευτικών των ίδιων ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζουν,

β) διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών  που προκύπτουν από  τυχόν κατάργηση  κλάδων και ειδικοτήτων  εφόσον προκριθούν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του νέου Τεχνικού Λυκείου, και

γ) υποχρεωτική μετάταξη στις 2.500 κενές οργανικές  θέσεις διοικητικών  υπαλλήλων κατηγορίας πανεπιστημιακής  και τεχνικής εκπαίδευσης  της κεντρικής  και των περιφερειακών  υπηρεσιών του  υπουργείου Παιδείας, καθώς και των δημόσιων ΙΕΚ όσων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να πλεονάζουν, με ισόποση μείωση αποσπάσεων, εφόσον είναι κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνικής εκπαίδευσης και ειδικοτήτων αναγκαίων ή συναφών για τη βελτίωση του διοικητικού έργου.

«Επειτα από συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών συστημάτων τεχνικής εκπαίδευσης, μελέτη αναγκών της  εγχώριας αγοράς εργασίας και ανάπτυξη περιγραμμάτων  επαγγελμάτων εξήχθη το συμπέρασμα ότι  τα επαγγέλματα υγείας, όπως βοηθοί φαρμακείων, βοηθοί φυσιοθεραπευτών, βοηθοί ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθοί οδοντοτεχνιτών, βοηθοί νοσηλευτών, βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων και βοηθοί βρεφονηπιοκόμων του τομέα υγείας, πρόνοιας, καθώς και επαγγέλματα όπως γραφικών τεχνών, σχεδίασης και παραγωγής ενδύματος, αισθητικής τέχνης, κομμωτικής τέχνης και αργυροχρυσοχοΐας δεν υπάρχει σκοπιμότητα να παρέχονται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Παιδείας.

Ετσι  καταργούνται 46 ειδικότητες  από τις 110 που  υπήρχαν συνολικά ως σήμερα και συνεπώς ουσιαστικά 2.500 οργανικές θέσεις της Τεχνικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 2.000 θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και οι υπόλοιποι θα μεταταχθούν. Οι εκπαιδευτικοί κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα αντικατασταθούν σταδιακά με νέους εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Παιδείας.

Τι  θα γίνει με αυτούς που φεύγουν

Οι  εκπαιδευτικοί που  τίθενται σε διαθεσιμότητα, δηλώνουν οι ίδιες  πηγές του υπουργείου Παιδείας, εάν δεν  τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις και απολυθούν, να απασχολούνται κατά προτεραιότητα, όλων των υπολοίπων, ως ωρομίσθιοι σε μαθήματα των ειδικοτήτων τους.

Από τις διαδικασίες  που αναφέρονται  παραπάνω έχουν εξαιρεθεί  όπως αναφέρουν από  το υπουργείο Παιδείας:

– Εκπαιδευτικοί που  έχουν οργανική θέση σε σχολεία ειδικής αγωγής.

– Εκπαιδευτικοί που  έχουν και δεύτερη  ειδικότητα γιατί  αυτή τους αποδίδει  οργανική θέση.

-Εκπαιδευτικοί  των σχετικών ειδικοτήτων  που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και  άτομα με αναπηρίες  (ΑμεΑ), οι οποίοι  και θα υποχρεωθούν σε μετάταξη σε διοικητικές θέσεις στις εγγύτερες διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας της περιοχής που σήμερα υπηρετούν.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 13,Ιούλιος, 2013, 10:08 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr