Πρόγραμμα πεντάμηνης εργασίας για 50.000 ανέργους – Όλες οι λεπτομέρειες

Πεντάμηνη ανάσα θα πάρουν 50.000 άνεργοι, από τους 869.000 που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ μετά από πολύμηνη εμπλοκή στα γραφειοκρατικά γρανάζια της ΕΕ.

Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τρεις συναρμόδιους υπουργούς ( Βρούτσης, Χατζηδάκης, Μιχελάκης) έχει εφαρμοστεί ήδη στη Λετονία και θα χρηματοδοτηθεί από τα «λιμνάζοντα» κονδύλια του ΕΣΠΑ ύψους 216 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου ενώ οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο.

Συγεκριμένα θα επιλεγούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

 

Φορείς στους οποίους θα εργαστούν (επιβλέποντες φορείς):

Δήμοι, Περιφέρειες, Σχολεία, Δικαστήρια, ΚΕΠ, Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Οσοι επιλεγούν για  φορείς του υπουργείο παδείας ( ψυχολόγοι , σχολικοί επιστάτες)  θα απασχοληθούν 6,5 μήνες ώστε να καληφθούν  οι ανάγκες του σχολικού έτους . Η προκαθαρισμένη αμοιβή , η οποία θα πιστώνεται κάθε μήνα θα είναι 490 ευρώ καθαρά και 427 για τους νέους έως 25 ετών συν τις ασφαλιστικές εισφορές .  Η διαδικασία θα τελεί υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ .

«Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις επιφυλάξεις της ΕΕ και προσφέρουμε μια ανάσα σε 50.000 ανέργους » δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης  για να διαβεβαιώσει ακόμα μια φορά ότι η αμοιβή δεν αποτελεί προπύργιο για μείωση του βασικού μισθού ,καθώς μαζί με τις εισφορές δεν πέφτεί κάτω από το όριο των 586 ευρώ το οποίο θα παραμείνει ανέπαφο έως το 2016.

» Δεν κομπάζουμε για το πρόγραμμα. Αποτελεί κοινωνική μας υποχρέωση . Στίψαμε το ΕΣΠΑ για να προσφέρουμε την ελάχιστη κάλυψη στους ανέργους» επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης ενώ ο υπουργός Εσωτερικών κ Γιάννης Μιχελάκης μίλησε για το ρόλο των δήμων που θα προσλάβουν τους ανέργους ,με στόχο να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το ύψος του προυπολογισμού είναι 216.000.000€ από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ με την ακόλουθη κατανομή:

·                     100.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013”

·                     35.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013”

 

 

·                     41.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013”

·                     40.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013” (ρήτρα ευελιξίας)

 

Κριτήρια επιλογής:

 

1.               Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

2.               Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3.               Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό

4.               Ηλικία

5.               Αριθμός ανήλικων τέκνων

 

6.   Χρονική διάρκεια απασχόλησης:

πέντε (5) μήνες.

Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

 

 

Μισθός:

Μηνιαία καθαρά

Μηνιαίες

Ασφαλιστικές εισφορές

Μηνιαίο Σύνολο

Σύνολο πεντάμηνου

Άνω των 25

490

258

748

3.740

Κάτω των 25

427

225

652

3.260

 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

 1. Ο Ο.Α.Ε.Δ εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τους ανέργους κατόπιν εγκρίσεως του ΑΣΕΠ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
 2. Οι ωφελούμενοι υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
 3. Η μοριοδότηση, βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις γίνεται με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού από τον ΟΑΕΔ.
 4. Οι φορείς στους οποίους θα εργαστούν οι ωφελούμενοι (επιβλέποντες φορείς) υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου:

1. Δημοσίευση Πρόσκλησης προς ωφελούμενους άνεργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) γενικών καθηκόντων ( περίπου 10.000 άτομα) α’ 15νθήμερο Σεπτεμβρίου
2. Δημοσίευση Πρόσκλησης υποψηφίων ανέργων διαφόρων ειδικοτήτων (περίπου 28.000 άτομα) α’ 15νθήμερο Σεπτεμβρίου
3. Δημοσίευση Πρόσκλησης υποψηφίων ανέργων ειδικοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (περίπου 8.200 άτομα) α’ 15νθήμερο Σεπτεμβρίου
4. Δημοσίευση Πρόσκλησης υποψηφίων ανέργων ειδικοτήτων σχετικών με τις ΤΠΕ β΄15νθήμερο Σεπτεμβρίου
5. Κατάρτιση προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ανέργων από ΟΑΕΔ  08/10/2013
6. Υποβολή, εξέταση ενστάσεων και κατάρτιση οριστικού Πίνακα από ΟΑΕΔ 21/10/2013
7. Έναρξη προσλήψεων  επιλεγέντων ανέργων από επιβλέποντες φορείς Από 22 Οκτωβρίου 2013 και εντός προθεσμίας 15 ημερών

 


 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 28,Αύγουστος, 2013, 9:10 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Πρόγραμμα πεντάμηνης εργασίας για 50.000 ανέργους – Όλες οι λεπτομέρειες”

 1. […] Πεντάμηνη ανάσα θα πάρουν 50.000 άνεργοι, από τους 869.000 που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ μετά από πολύμηνη εμπλοκή στα γραφειοκρατικά γρανάζια της ΕΕ. Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τρεις συναρμόδιους υπουργούς ( Βρούτσης, Χατζηδάκης, Μιχελάκης) έχει εφαρμοστεί ήδη στη […] blog καθημερινής ενημέρωσης […]

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery





  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr