ΚΑΣΤΟΡΙΑ «Αγροτική ανάπτυξη και το εναλλακτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ»

Πραγματοποιήθηκε στην ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ στις 23/9/2013, Εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Βουλευτής Βαγγέλης Διαμαντόπουλος και η ΝΕ Καστοριάς, με θέμα : «Αγροτική ανάπτυξη και το εναλλακτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ»

Κεντρικός εισηγητής ήταν ο Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής, Συντονιστής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Βαγγέλης Αποστόλου μεταξύ άλλων τόνισε:

«…Με τις συζητήσεις όπως τη σημερινή, θέλουμε να θέσουμε τις προγραμματικές μας επεξεργασίες στην κρίση σας και επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας.

Το πρόγραμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν είναι μια υπόθεση «τεχνικών», αλλά μια ζωντανή σχέση αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και μέσα από το διάλογο και τη συμβολή όσων έχουν τη γνώση και την εμπειρία, μπορεί να προκύψει ένα εναλλακτικό σχέδιο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης.

Θεωρούμε, Ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο πρωτογενής τομέας είναι προνομιακός χώρος για να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της υπαίθρου, στηριγμένο σε ομάδες παραγωγών, σε μορφές αλληλέγγυας οικονομίας και δίκτυα χωρίς μεσάζοντες για την προώθηση των προϊόντων, με παραγωγική αξιοποίηση των όποιων ακόμη επιδοτήσεων, με αναδιοργάνωση και αποκατάσταση του κύρους του συνεταιριστικού κινήματος και με οριστική απαλλαγή του αγροτικού κόσμου από τη λογική της διαμεσολάβησης, της συναλλαγής και της ανάθεσης σε άλλους να διαχειριστούν τα προβλήματα του.

Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής επιβίωση των γεωργών και κτηνοτρόφων, η στήριξη της ενδοχώρας, η αλληλέγγυα σχέση παραγωγού-καταναλωτή, η διατροφική επάρκεια και ασφάλεια του λαού μας και η απεξάρτηση της χώρας από τις πολυεθνικές αλυσίδες εισαγωγής τροφίμων, σπόρων, εφοδίων…

…Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα του αγροτικού κόσμου να πάρει τις τύχες του στα χέρια του, να αυτοοργανωθεί και να διεκδικήσει ένα μέλλον με παραγωγική προοπτική και αξιοπρέπεια.

– Η Γεωργία και Κτηνοτροφία, μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό συνολικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου και της περιφέρειας

– Θέτουμε σε λειτουργία εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο.

– Η «νέα σεισάχθεια» θα περιλάβει τους αγρότες, με τη νομοθετική ρύθμιση των χρεών και τη διαγραφής μέρους τους, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, αλλά και την βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

– Εφαρμόζουμε το αγροτικό κτηματολόγιο, το οποίο εντάσσεται στο εθνικό κτηματολόγιο.

– Παίρνουμε μέτρα αποτροπής της ακαλλιέργητης παραγωγικής γης (κατασχεμένη, δημόσια, Εκκλησιαστική …).

– Με νομοθετική ρύθμιση, υπό προϋποθέσεις και σε εθελοντική βάση, αποδίδονται για χρήση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε συνεταιρισμούς που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό από άνεργους, αγρότες ή άλλους ενδιαφερόμενους.

– Το κράτος πρέπει να παρέχει βοήθεια σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας, αλλά και στην απορρόφηση των προϊόντων, με το στήσιμο δημοπρατηρίων ή συνδρομή για τη διάθεση των προϊόντων στο εξωτερικό.

– Διασυνδέουμε δηλαδή τον πρωτογενή με τον κοινωνικό τομέα, με άμεση θετική συνέπεια στο εισόδημα και την απασχόληση.

– Με αφορμή και την ανθρωπιστική κρίση που βιώνει ο τόπος κρίνουμε αναγκαία την επαναδιαπραγμάτευση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την Ελλάδα.

– Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που θα μπορούν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και να ενισχυθεί και ο εξαγωγικός χαρακτήρας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

 

Τέθηκαν επίσης ορισμένοι γενικοί προβληματισμοί από την τοπική Ομάδα για την Γεωργία και Κτηνοτροφία της ΝΕ Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ:

«…Διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο που θα καθιστά την γεωργία και κτηνοτροφία, επικερδές και προσοδοφόρο επάγγελμα.

Σήμερα θεωρείται και είναι υποβαθμισμένο, στερείται ζωτικότητας και προοπτικής… κανένας γονιός δεν το επιθυμεί για το παιδί του…και το οποίο παράλληλα, εν τω μεταξύ, τροφοδοτεί κύκλους εργασιών με δις ευρώ κέρδη, σε πλήθος επιχειρήσεων.

…Η προοπτική αυτή, να αποβεί Επικερδής η γεωργία, είναι δυνατή γιατί:

α) στην γεωργία η παραγωγική δυνατότητα βρίσκεται (ή πρέπει και μπορεί) στα χέρια του γεωργού.

β) η γεωργία παρέχει τροφή, πράγμα θεμελιώδες για την ζωή μας.

Υπάρχει σήμερα συσσωρευμένη τεχνογνωσία και μέθοδες που τείνουν στην μείωση έως την ελαχιστοποίηση των εισροών….

Απαιτείται, πλατιά εκλαΐκευση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και ίσως, ενδεικτική παραδειγματική εφαρμογή τους άμεσα (υποδειγματικά αγροκτήματα, Πανεπιστήμια, κλπ) ώστε να είναι αφετηρίες αληθινής απελευθέρωσης των αγροτών.

Μπορούμε να κάνουμε μαζί, πολλά πάνω σε αυτό !

…Η παραπάνω πολιτική συνδέεται και με την ανάγκη σύνταξης δημοτικών προγραμμάτων (είναι και επίκαιρο ζήτημα) που στηριζόμενα στα ειδικά δεδομένα της περιοχής μας, θα σχεδιάσουν την τοπική ανάπτυξη με δημοκρατικό, συμμετοχικό τρόπο και στη βάση των δικών μας αναγκών και προτεραιοτήτων και όχι σ’ εκείνη κάποιων ευρωπαϊκών ή άλλων εταιρειών.

Ανάλογη θα πρέπει να είναι και δράση στην Περιφέρεια…»

Επίσης προτάθηκε και ένα Τοπικό σχέδιο… «…σωτηρίας, από την Οικονομική, κοινωνική, δημογραφική κατάρρευση του Νομού» που ήδη συντελείται, που θα ανακουφίσει κατ’αρχή και θα δώσει δυνατότητες ορισμένης ανάκαμψης και λειτουργίας της τοπικής οικονομίας, και ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα συνδυασμένο με το περιβάλλον.

«…Η αγροτική οικονομία εμπερικλείει, εκτός από οικονομικές παραμέτρους και πλήθος κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Η διατήρηση και ανάδειξη της αγροτικής οικονομίας και παραγωγής πρεπει να εξασφαλίζει τη βιοποικιλότητα, το εισόδημα των παραγωγών, τις κοινωνικές σχέσεις της υπαίθρου, την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος…

α) Ορισμένα από τα Γενικά μέτρα σχεδίου:

Ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα σε βασικο πυλώνα ανασυγκρότησης της υπαίθρου μας και ανάταξης της τοπικής οικονομίας, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κινήτρων:

– Πανεθνικό πρόγραμμα διανομής και καλλιέργειας όλης της γεωργικής γης, (από συνεταιριστική τράπεζας γης με εισφορά κρατικής, ιδιωτικής, εκκλησιαστικής, αδιάθετης εν γένει γης, ακόμη και δεσμευμένης από τις τράπεζες… ), σε ανέργους νέους κυρίως, που επιθυμούν να επιστρέψουν στις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες.

– Εσωτερική αντίστροφη μετανάστευση (όχι εξωτερική στην οποία στρέφονται πολλοί άνεργοι νέοι σήμερα) με συλλογικές μετεγκαταστάσεις ανέργων νέων των πόλεων στην περιφέρεια, σε χώρους αυτοπαραγωγής και αυτοδιαχείρισης.

– Φορολογικές και πιστωτικές διευκολύνσεις για μεγέθυνση του κλήρου, ιδιαίτερα σε νέους.

– Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

– Καλλιέργεια αστικής και περιαστικής δημόσιας και δημοτικής γης από κινήματα γειτονιάς (π.χ. όπως το ΣΠΟΡΕΙΟ, οργάνωση κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομίας στην Καστοριά).

– Ανασύσταση της αγροτικής παραγωγής στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, με συλλογικές αγροτικές καλλιέργειες, με ομάδες παραγωγών και μικρούς αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς, που θα βασίζονται στην ποικιλία των παραγόμενων προϊόντων.

 

β) Ορισμένα από τα Ειδικά μέτρα του σχεδίου:

– Διπλασιασμός άμεσα του ζωικού κεφαλαίου (με ειδική επιδότηση – ενίσχυση, διατήρησης όλου του νεογέννητου πληθυσμού θηλυκών ζώων – αυτή αποτελεί πρόταση κτηνοτροφικών ενώσεων)

– Διπλασιασμός άμεσα της παραγωγής τροφίμων τοπικά (με ανάλογη συμφωνία διασφάλισης των παραγωγών).

– Γενικευμένη εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές της λεκάνης απορροής της Ορεστιάδας λίμνης και του Αλιάκμονα (με ανάλογο συμφωνημένο πλάνο και διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτικών και κτηνοτροφικών νοικοκυριών).

– Εκτεταμένο πρόγραμμα αναδασώσεων (με δασικά αλλά και φρουτοφόρα), που είναι δυνατό να δώσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας ιδιαίτερα στους ορεινούς μας οικισμούς.

– Ενίσχυση και επέκταση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών ( με όλες φυσικά τις απαραίτητες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις).

– Ενίσχυση λειτουργίας (με όλο το σύγχρονο εξοπλισμό και προδιαγραφές) τοπικών σφαγείων και τυροκομείων.

– Ειδική μέριμνα για τις προδιαγραφές μεταποίησης στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και στους ατομικούς παραγωγούς ( χωρική μεταποίηση και διακίνηση).

– Φορέας Διαχείρισης Λίμνης (ή Λιμνών και Αλιάκμονα).

– Πολυαπασχόληση (Μοντέλα πολυδραστηριότητας, πολυκαλλιέργειας) στην ύπαιθρο…

– Αντιμετώπιση της επέκτασης των πολυεθνικών αλυσίδων ( συνεργατική στήριξη και των τοπικών προϊόντων)

– Στήριξη κοινωνικού τομέα οικονομίας (συλλογικές δομές εργασίας, αυτοδιαχειριζόμενα συνεργεία, τοπικά συστήματα ανταλλαγών…)

– Νέοι συνεταιρισμοί, δίκτυα μεταποίησης, δίκτυα ανταλλαγών προϊόντων, υπηρεσιών, εργασιών, εξοπλισμών.

– Δίκτυα συνεργασίας (clusters) για την παραγωγή, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων.

– Στήριξη της επωνυμίας και διακίνησης των τοπικών προϊόντων (σημάνσεις, προωθητικές ενέργειες…)

– Ολοκλήρωση και επέκταση αναδασμών, υδραυλικών έργων μέσα στα όρια προστασίας του αγροτικού τοπίου και περιβάλλοντος…

– Κέντρο εναλλακτικής γεωργικής έρευνας και πρακτικής.

– Επώνυμα προϊόντα (μηλοειδή, φασόλια, κηπευτικά, ανοικτή κτηνοτροφία ).

– Κατοικία για όλους τους πολίτες της περιοχής μας (με περισσότερη βαρύτητα σε μικρούς οικισμούς)

– Εξοικονόμηση ενέργειας, ουσιαστική καθαριότητα, μείωση σκουπιδιών, ανακυκλώσεις, μικροί βιολογικοί στους οικισμούς, δίκτυα μικρών (πολύ ) υδροηλεκτρικών και ταμιευτήρων…

– Εξασφάλιση διατροφής τουλάχιστον 12.000 θερμίδων ημερήσια για κάθε πολίτη. (Υποσιτίζονται φτωχοί, συνταξιούχοι λόγω εισοδήματος, άνεργοι θύματα της κρίσης, χαμηλά εισοδήματα… )

– Μποϋκοτάζ ακριβών, υποβαθμισμένων, μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής των μεγάλων Σούπερ Μάρκετ.

– Ποιότητα τροφής ( τρόπος παραγωγής, μέθοδοι καλλιέργειας, αντιβιοτικά, χημικά…).

– Στήριξη τοπικών λαϊκών αγορών παραγωγών.

– Ποιοτικά και Τοπικά είδη διατροφής στα κυλικεία, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ιδρύματα…

– Ουσιαστικοποίηση και ανάδειξη οικοτουριστικών πρωτοβουλιών…

 

Καλούμε τους Αγρότες, τους Κτηνοτρόφους της Καστοριάς, τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών, των αγροτικών οργανώσεων, να συμβάλλουν με την συμμετοχή τους στην διαμόρφωση μιας πολιτικής δυναμικής που να αντισταθεί μαζί μας, για να καταφέρουμε να ανατρέψουμε το μνημονικό μπλοκ και να επιχειρήσουμε για τη χώρα μας μία άλλη πορεία, η οποία θα αναβαθμίσει τους Αγρότες και Κτηνοτρόφους και συνολικά την Ύπαιθρο.

 

για το Γραφείο τύπου

Λιούζας Στεφανος

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 26,Σεπτέμβριος, 2013, 8:53 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “ΚΑΣΤΟΡΙΑ «Αγροτική ανάπτυξη και το εναλλακτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ»”

  1. […] Πραγματοποιήθηκε στην ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ στις 23/9/2013, Εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Βουλευτής Βαγγέλης Διαμαντόπουλος και η ΝΕ Καστοριάς, με θέμα : «Αγροτική ανάπτυξη και το εναλλακτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ» Κεντρικός εισηγητής ήταν ο Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής, Συντονιστής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαγγέλης Αποστόλου μεταξύ άλλων τόνισε: «…Με τις συζητήσεις όπως τη […] blog καθημερινής ενημέρωσης […]

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr