Λίστα με 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Υπουργική απόφαση υπογράφτηκε  από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και πλέον δεν χρειάζεται χιλιάδες συμπολίτες μας, πάσχοντες των παραπάνω ασθενειών και αναπηριών, να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ο καθορισμός της λίστας πραγματοποιήθηκε από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας, την οποία συντόνιζε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτης Κοκκόρης και συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και ιατροί καθώς και εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Η λίστα με τις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ

Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αιματολογικές παθήσεις
1. ΑιμοσφαιρινοπάθειεςΜεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω σελ23318 §1σελ23318 §1.1

 

σελ23318 §1.2

 

>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος Νέκρωση κεφαλής μηριαίου

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
2. Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω σελ23345 3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)
3. Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω σελ23348 3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)
4. Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου σελ23350 3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)
5. Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις σελ23356 3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αίματος (Htc)
Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
6. Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω σελ23377 §12 Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο
7. Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων σελ23377 §13
Παθήσεις πεπτικού συστήματος
8. Μεταμόσχευση ήπατος σελ. 23391
Μεταβολικές παθήσεις
9. Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω Τύπος ΙΙΙ
Δερματολογικά νοσήματα
10. Μελαγχρωματική ξηροδερμία σελ23406 §Q82.1
11. Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση σελ23406 §Q81
Ψυχικές διαταραχές
12. Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω σελ23413 §1
13. Νοητική υστέρηση σελ23416 §8
14. Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
15. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger) σελ23417
Νοσήματα του νευρικού συστήματος
16. Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson σελ23419 §2.1
17. ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω σελ23419 §2.2
18. Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα σελ23420 §3.3
19. Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση σελ23420 §3.4
20. Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας σελ23421 §4.3
21. Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας. σελ.23422 §4.5 Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων  χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων  Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη
22. Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα: Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω) σελ23424 §5
23. Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω. σελ23428 §7.2
Ορθοπεδικές παθήσεις
24. Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων σελ23431 §3.1
25. Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους. σελ23434-23435 §3.4
26. Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων σελ23435 §4.1
27. Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα) σελ23435 §4.4
28. Αρθρογρύπωση σελ.23440 Νευρομυϊκό Σύνδρομο
Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
29. Αλαλία εκ κωφώσεως σελ23444
30. Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
31. Γλωσσεκτομή σελ23451
32. Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου) σελ23451
33. Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου σελ23451
34. Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία σελ23452 και 23455
Χειρουργικές παθήσεις
35. Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία σελ23460 §1.4.6 και §7
36. Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία σελ23460 §1.5
Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
37. Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία σελ23476
Παθήσεις οφθαλμών
38. Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση σελ23478 -79 Αναφέρεται η αιτία Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»
39. Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία σελ23480
Νεφρολογικές παθήσεις
40. ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση σελ23486 §6 Στάδιο 5ο
41. Μεταμόσχευση νεφρού σελ23486 §7
42. Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2 σελ.23487
Ογκολογικές παθήσεις
43. Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γενικός Γραμματέας Γ.Γ.Κ.Α.Παναγιώτης Κοκκόρης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα Παραμύθη

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗΡοβέρτος ΣπυρόπουλοςΒασίλειος Τσιτσιόλης

Ελένη Νιαρχάκου

Χρήστος Νάστας

Θάλεια Σπυροπούλου

Ιωάννης Ζαχάρος

Σταύρος Γουσόπουλος

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 3,Νοέμβριος, 2013, 10:15 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr