Νέα της Συνόδου – Στρασβούργο, 18 – 21 Νοεμβρίου 2013

Βραβείο Ζαχάρωφ: βράβευση της νικήτριας για το 2013 και 25η επέτειος.

 

Η Malala Yousafzai, 16χρονη Πακιστανή που αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση και φετινή νικήτρια του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, θα παραλάβει το βραβείο της από τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Martin Schulz, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα Γαλλίας).

Γυναίκες το 40% των μελών διοικητικών συμβουλίων μέχρι το 2020

 

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι, μέχρι το 2020, οι γυναίκες θα καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Την πρόταση αυτή αναμένεται ότι θα στηρίξουν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη, που θα ψηφίσουν για τα νέα μέτρα με στόχο την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων στη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Να καθορίζουν οι ίδιοι την έδρα του ΕΚ, ζητούν οι ευρωβουλευτές

 

Το ΕΚ πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για το πού και πότε θα συνεδριάζει, σύμφωνα με ψήφισμα που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης την Τρίτη και ψηφοφορίας την Τετάρτη από την ολομέλεια. Τα μέλη της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προτείνουν την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης των κοινοτικών συνθηκών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές που θα δώσουν τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να αποφασίζει για την τοποθεσία της έδρας του και την εσωτερική του οργάνωση.

Ψηφοφορίες για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και τις επενδύσεις της ΕΕ

 

Το ΕΚ θα προβεί σε ψηφοφορία την Τρίτη προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεσή του για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2014-2020), σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Τα επενδυτικά προγράμματα στους τομείς της γεωργίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και σε όλα τα μεγάλα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν αποφασιστεί από το ΕΚ και το Συμβούλιο, μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Θα τεθούν σε ψηφοφορία κατόπιν της έγκρισης του ΠΔΠ.

 

 

Το ΕΚ ψηφίζει για τον μακροπρόθεσμο κοινοτικό προϋπολογισμό 2014-2020 και τον ετήσιο προϋπολογισμό του 2014

 

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ την Τρίτη και επί του ετήσιου προϋπολογισμού για το 2014 την Τετάρτη, κατόπιν της έγκρισής τους από τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προϋπολογισμών στις 14 Νοεμβρίου.

325 δισ. ευρώ στις περιφέρειες της Ευρώπης: οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για τη νέα πολιτική συνοχής

 

Οι νέοι κανόνες για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020, που έχουν ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εστίαση σε κρίσιμους στόχους, όπως η καινοτομία, η έρευνα, η ενεργειακή απόδοση και η στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα συζητηθούν την Τρίτη και θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, γίνονται σημαντικές επενδύσεις μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ μιας δικαιότερης και φιλικότερης προς το περιβάλλον αγροτικής πολιτικής

 

Την Τετάρτη, τα μέλη του ΕΚ θα συζητήσουν για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και θα εγκρίνουν τη συμφωνία που ήδη επετεύχθη με το Συμβούλιο στο θέμα αυτό. Βάση της νέας ΚΑΠ, θα γίνεται πιο δίκαιη κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των αγροτών. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να πηγαίνουν μόνο σε «ενεργούς αγρότες» και όχι σε ιδιοκτήτες γης που δεν χρησιμοποιούν τη γη τους για καλλιέργεια.

Erasmus+: Εκπαίδευση και κατάρτιση στο εξωτερικό για περισσότερους νέους

 

Ένα μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το «Erasmus+», θα καλύπτει στο εξής τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να φοιτήσουν, να προβούν σε πρακτική άσκηση ή σε επαγγελματική εκπαίδευση στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό θα επιτρέψει σε χιλιάδες φοιτητές μεταπτυχιακής εκπαίδευσης να επωφεληθούν από δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια σε άλλη χώρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περισσότερα από 14,7 δις ευρώ.

Τη διατήρηση των επιδοτήσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης θα στηρίξει το ΕΚ

 

Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν για το αν θα αυξήσουν στο 25 % το ποσοστό της χρηματοδότησης των περιφερειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το σημερινό επίπεδο του 22,1%, για τη στήριξη της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης. Θα στηρίξουν επίσης μια συμφωνία για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτομίας.

Συνδέοντας την Ευρώπη: υπό ψηφοφορία η χρηματοδότηση νέων υποδομών

 

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται ότι θα εγκρίνουν την Τρίτη τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν με τα κράτη μέλη ως προς το μηχανισμό της ΕΕ «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα επιταχύνει τη χρηματοδότηση σημαντικών διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Την ίδια μέρα θα εγκρίνουν επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Υπό ψηφοφορία το επόμενο πρόγραμμα για την έρευνα «Ορίζοντας 2020»

 

Την Πέμπτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται ότι θα εγκρίνουν το επόμενο πρόγραμμα για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ύψους 70,2 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, αντικαθιστά το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα. Προβλέπει περισσότερη στήριξη στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέα μέτρα που έχουν ως στόχο να φέρουν τους νέους πιο κοντά στις επιστήμες και τους επιστήμονες πιο κοντά στο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα LIFE: το ΕΚ ψηφίζει για τη συνέχιση και τον προϋπολογισμό του προγράμματος για το περιβάλλον και το κλίμα

 

Το επόμενο πρόγραμμα LIFE, το μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων που υλοποιούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς στους τομείς του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας και συζήτησης στην ολομέλεια την Πέμπτη. Όπως συμφωνήθηκε με τους υπουργούς της ΕΕ, ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει στα 3,1 δισ. ευρώ (από τα σημερινά 2,2 δισ. ευρώ) για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, κυρίως στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της ενεργειακής απόδοσης.

«Δημιουργική Ευρώπη» : πρόγραμμα για την ενθάρρυνση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών

 

Οι λογοτεχνικές μεταφράσεις, τα βιντεοπαιχνίδια, οι θεατρικές παραστάσεις, οι κινηματογραφικές συμπαραγωγές όπως και ο υποτιτλισμός, η μεταγλώττιση και η ακουστική περιγραφή ταινιών συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες που στηρίζει το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», που θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο την Τρίτη. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα θα έχουν πρόσβαση σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους βάσει ενός μηχανισμού εγγυοδοσίας.

Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα στο μικροσκόπιο των ευρωβουλευτών

 

Την Πέμπτη αναμένεται ότι τα μέλη του ΕΚ θα εγκρίνουν νέους κανόνες για την παροχή στους μικροεπενδυτές σημαντικών πληροφοριών πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης. Θα στηρίξουν ένα υποχρεωτικό, δισέλιδο «βασικό έγγραφο πληροφοριών» μεγέθους Α4, που θα περιέχει σαφείς, συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες για οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν. Θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις των ευρωβουλευτών με τα κράτη μέλη για την ολοκλήρωση της νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 15,Νοέμβριος, 2013, 3:07 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΔΙΕΘΝΗ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr