2-3 έργα για την Καστοριά, δεκάδες για την υπόλοιπη περιφέρεια Δ. Μακεδονίας – Συνεχίζονται οι προκλήσεις. Επιτέλους σταματήστε την κατρακύλα του νομού

Μάλλον απλοί θεατές, Σαββόπουλος και οι υπόλοιποι…..

Χαοτική η κατάσταση στον τρόπο που η σημερινή πλειοψηφία της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας αποφασίζει και συζητά για έργα στην Καστοριά. Δείτε μια ακόμη πρόσκληση της περιφέρειας ( οικονομική επιτροπή) με 34 διαφορετικά θέματα όπου για Καστοριά βρίσκουμε 3 θέματα.

Η κοινή γνώμη βλέπει μήνες τώρα την απαξίωση του ν. Καστοριάς, μια προκλητική ανισορροπία σε βάρος ολόκληρου του νομού.

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 19/2/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) και φωτεινή Σηματοδότηση Κόμβου Κ3 (Άρδασσας) της Οδού Πτολεμαΐδας Δυτικής Εορδαίας» Προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Γηπέδου 5 χ 5 στο Δ.Δ Νίκης» Π.Ε Φλώρινας
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Δ.Δ Τριανταφυλλιάς» Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού κατάντι του Γυμνασίου στο Τ.Δ Βεύης» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση – Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Αμμοχωρίου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής στο ΔΔ Κ. Καλλινικής» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Συντήρηση δρόμου από οικισμό Τριβούνου προς Κορέστια» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών στο ΤΔ Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικών των επιτροπών Κρατικών Προμηθειών και τεχνικής αξιολόγησης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών προς την Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος Developing Alternative Tourism Aspects – Tourism Data
 11. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης (αριθμ. 15/2013 διακήρυξη)
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.220,00€, για την προμήθεια δύο (2) Φορητών Αναλυτών Μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών
 13. Έγκριση νέων αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προς την Π.Δ.Μ – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για την υλοποίηση της Δράσης 4.2 του Προγράμματος Developing Alternative Tourism Aspects –Tourism Data που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) ‘’ Creece – FYRoM’’ με κωδικό έργου Π.Δ.Ε 2013ΕΠ30580003 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής εταίρος
 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών, υλικών και ενσωμάτωσης υλικών των μηχανημάτων – οχημάτων της Π.Ε Γρεβενών
 16. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου Υποέργο 3 Ολοκλήρωση δρόμου Νεστόριο – Πεύκο – Πευκόφυτο» Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κ.ε. 2011ΕΠ00520003 και τίτλο: «Δαπάνες Εκτός Έδρας Κίνησης & Οδοιπορικά Έξοδα & Αμοιβές για ειδικές Εργασίες (ΠΙΝ.Ο.) (τ.ε. 2009ΕΠ00580008)» Π.Ε Καστοριάς
 18. Εγκρίσεις δαπάνης για την πραγματοποίηση διαφόρων έργων της Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα συντήρησης και αποκατάστασης της κινητικότητας ατόμου που πάσχει από σπαστική τετραπληγία
 21. Έγκριση δαπάνης για τη φύλαξη του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2014
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης σε συνδιοργάνωση εκδήλωσης – συζήτηση με θέμα: «Εθνική Κυριαρχία & Ευρωπαïκή Ολοκλήρωση. Ποιος θα μας βγάλει από την κρίση;»
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση Διεθνούς Σεμιναρίου Μουσικής με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αναίρεσις»
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Τουργνουά Ποδοσφαίρου με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου «Αναγέννηση» Πτολεμαΐδας
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης για το έτος 2014
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη εκδόσεων της Λ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του αποκριάτικου Εθίμου των «Φανών» με Συλλόγους και Φορείς της πόλης της Κοζάνης για το έτος 2014
 29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Τυπική έγκριση επαναπροσδιορισμού των αμοιβών των δικηγόρων Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 33. Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Γρεβενών
 34. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Πάκα

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 14,Φεβρουάριος, 2014, 7:51 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr