Πώς θα απολυθούν ή θα “κινηθούν” 80.000 υπάλληλοι ΟΤΑ. Αναλυτικοί πίνακες

Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενδοδημοτική κινητικότητα περίπου 80.000 υπαλλήλων στους 325 Δήμους και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που ξεκινά μέσα στο 2014 .

Με τις νέες ρυθμίσεις που προώθησαν οι υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης και Δημόσιας Διοίκησης Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ οι δήμοι θα αξιολογούν μόνοι τους το προσωπικό τους έτσι ώστε να αποφευχθούν περισσότερες απολύσεις απ’ όσες προγραμματίζεται να γίνουν στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Τρόικα (11.000 μέσα στο 2014 συνολικά στο Δημόσιο).
Αυτή η εσωτερική κινητικότητα που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα θα γίνεται κάτω από την «ομπρέλα» του ΑΣΕΠ και θα αφορά κυρίως τους υπάλληλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αλλά και τους μόνιμους. Για να πραγματοποιηθεί με ενδοδημοτική μετάταξη (από έναν Δήμο σε κάποιον άλλο) θα πρέπει να υπάρχουν κενές θέσεις στις υπηρεσίες που επιθυμούν να υπηρετήσουν οι μεταταγόμενοι.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

* Όλες οι διαδικασίες θα περνούν μέσω ΑΣΕΠ

*Οι φορείς θα υποβάλλουν στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για κενές θέσεις που υπάρχουν

*Στην συνέχεια το ΥΠΕΣ θα εκδίδει κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι φορείς, ο αριθμό των θέσεων και τα απαιτούμενα προσόντα.

*Μόλις γίνει η σχετική ανακοίνωση από το οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ΑΣΕΠ εντός 10 ημερών.

*Οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν όσους φορείς επιθυμούν με σειρά προτεραιότητας (όπως στις πανελλαδικές με τις σχολές)

*Αφού λήξει η προθεσμία και μέσα σε 4 ημέρες θα πρέπει οι φορείς στους οποίους θα μεταταγούν οι υπάλληλοι να έχουν έτοιμες τις αιτήσεις υποδοχής.

*Μέσα σε 15 ημέρες το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα

*Για την ολοκλήρωση της ενδοδημοτικής κινητικότητας θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο δημοτικές υπηρεσίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 34

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ x 1,3

26

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)

Άριστη γνώση

3

Πολύ καλή γνώση

2

Καλή γνώση

1

Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (έστω 1 πρόγραμμα)

2 μόρια

2

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

5

3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 41

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τα πρώτα 10 έτη (αριθμός ετών x 2)

20

Για τα επόμενα 20 έτη (αριθμός ετών x 0,55)

11

Προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Max 5 έτη (2 μόρια για κάθε έτος)

10

4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20

Αριθμός προστατευομένων τέκνων

Για κάθε τέκνο x 4

Μέγιστος αριθμός μοριοδοτούμενων τέκνων πέντε

5.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

-10

  • Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη

-20

–          Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς

–          Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στα μόρια δίνεται στον τρόπο πρόσληψης στο δημόσιο, στις σπουδές αλλά και στην επιμόρφωση. Κάποιος όμως μπορεί να χάσει αρκετά μόρια αν έχει υποστεί στο παρελθόν πειθαρχικές κυρώσεις.
Για παράδειγμα: υπάλληλος με διδακτορικό, ξένες γλώσσες και σημαντική προϋπηρεσία μπορεί να χάσει έως και 30 μόρια αν έχει υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις. Κάθε τέκνο πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα.
Δηλαδή ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά συγκεντρώνει 20 μόρια. Στην περίπτωση που έχει ένα παιδί συγκεντρώνει 80 μόρια! Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται εκείνος που έχει περισσότερα παιδιά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 45

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ x 1

20

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

4

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)

Άριστη γνώση

3

Πολύ καλή γνώση

2

Καλή γνώση

1

Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

5

Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 10)

1 μόριο

10

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

5

3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 50

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τα πρώτα οκτώ (8) έτη

(αριθμός ετών x 1)

8

Για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x 0,4)

4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Προϊσταμένου Διεύθυνσης

13

Προϊσταμένου Τμήματος

10

Προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Max 15 έτη
(1 μόριο για κάθε έτος)

15

3.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

-10

  • Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη
  • Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη
  • Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της

-20

–          Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς

–          Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

-30

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Επικυρωμένοι όλοι οι τίτλοι σπουδών. Πανεπιστημίων-Ξένων Γλωσσών-Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

*Για τα τέκνα απαιτείται εκκαθαριστικό που αποδεικνύεται από την φορολογική δήλωση η οικογενειακή κατάσταση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 42

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ x 0,5

5

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

(της ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών)

4

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Συναφές με το αντικείμενο του Φορέα

7

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συναφής με το αντικείμενο του φορέα

4

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔ Η΄ ΤΗΝ ΕΣΤΑ

5

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες)

Άριστη γνώση

4

Πολύ καλή γνώση

3

Καλή γνώση

1

Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

4

Επιμόρφωση
στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε βάθος δεκαετίας (ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα και έως 5)

1 μόριο

5

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.2190/1994

5

3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ 53

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για τα πρώτα δώδεκα (12) έτη

(αριθμός ετών x 1)

12

Για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x 0,8)

8

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

9

Προϊσταμένου Διεύθυνσης

5

Προϊσταμένου Τμήματος

4

Προϋπηρεσία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(max 15 έτη x 1 μόριο για κάθε έτος)

15

4.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών

-10

  • Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη
  • Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη
  • Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της

-20

–          Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς

–          Προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών

-30

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 16,Φεβρουάριος, 2014, 7:25 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr