10+1 έλεγχοι στο Δημόσιο με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη

Την ίδια στιγμή, που συνεχίζονται οι σκληρές διαπραγματεύσεις, για τις ακόμη σκληρότερες απαιτήσεις της Τρόικας – απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και το 2015 – το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης συνεχίζει και πολύ περισσότερο εντείνει τις προσπάθειές του, στην κατεύθυνση μίας υγιούς Δημόσιας Διοίκησης, μέσω ποιοτικών κριτηρίων και βελτιωτικών διαρθρωτικών αλλαγών, προσπάθειες, που αποτελούν και το βασικό διαπραγματευτικό «όπλο» του Υπουργείου, απέναντι στις ποσοτικές και μόνο απαιτήσεις της Τριμερούς.

Έτσι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του epoli.gr, προς επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι σαφής η εντολή του ίδιου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε ολόκληρο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και της Γενικής Κυβέρνησης και στα διαχρονικά «τρωτά» σημεία αυτών, όπως π.χ., χρηματισμός δημοσίων υπαλλήλων, τρόπος πρόσληψης, τήρηση ωραρίου, άδειες κ.λπ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ίδιες πληροφορίες, 10 + 1 είναι οι περιπτώσεις που θα ελεγχθούν, από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., το άμεσα ερχόμενο διάστημα.

Ειδικότερα:

1. Εμβάσματα εξωτερικού: Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, οι οποίοι από το έτος 2009 και εντεύθεν απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα, αθροιστικά, άνω των 100.000 ευρώ.

2. Έλεγχος γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ: Έλεγχος για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, που αποτέλεσαν προϋπόθεση διορισμού 9.873 επιτυχόντων σε 49 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2003 – 2009. Ήδη, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τους Φορείς Πιστοποίησης.

3. Έλεγχοι τήρησης ωραρίου: Διενεργούνται διαρκώς έλεγχοι για την τήρηση του ωραρίου (έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα Υπουργεία Πολιτισμού,  Εσωτερικών, Τουρισμού, ΕΟΤ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η νομιμότητα των χορηγηθεισών αναρρωτικών αδειών και των αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση.

4. Έλεγχος άσκησης ιδιωτικού έργου: Έρευνα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τη νομιμότητα χορήγησης σε υπαλλήλους των Δήμων, αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

5. Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαιδευτικό έργο: Έλεγχος στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής (2.200 περίπου) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο), με βάση τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο ΠΑΙ.Θ.

6. Υπουργείο Πολιτισμού: Έλεγχος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αντικείμενο την εξέταση της διαδικασίας υπαγωγής συμβασιούχων στις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.

7. Δασικές Υπηρεσίες: Έλεγχος – έρευνα σε 103 Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων.

8. «Διαύγεια»: Έλεγχος σε Δημόσιες Υπηρεσίες, για την διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις του Προγράμματος «Διαύγεια».

9. Ληξιαρχείο Αθηνών: Έλεγχος στον τρόπο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης εκπρόθεσμης γνωστοποίησης (υπόθεση μικρής Μαρίας).

10. Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων: Εντατικοποίηση ελέγχων, σχετικά με την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (είσπραξη Τελών από τους Δήμους, προστίμων αυθαιρέτων, κ.λπ.) και την περιστολή των δαπανών (λειτουργικά έξοδα, κ.λπ.), τις προμήθειες και τα Δημόσια – Δημοτικά έργα.

11. Περιουσιακή κατάσταση: Εντατικοποίηση ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και εντοπισμός των υπαλλήλων των οποίων η περιουσιακή κατάσταση δεν δικαιολογείται από νόμιμους και εμφανείς πόρους. Ήδη, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις, ενώ έχουν φορολογηθεί αρμοδίως τα αδικαιολόγητα ποσά.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα

Οι ανωτέρω δράσεις, φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχει καταστεί πλέον σαφές σε όλους ότι, συμπεριφορές του παρελθόντος δεν γίνονται αποδεκτές.

Ήδη, σε διάστημα λίγων μόλις μηνών έχουν εξεταστεί περισσότερες από 1.645 πειθαρχικές υποθέσεις, ενώ προχωρά με γοργούς ρυθμούς και η εξέταση των υπολοίπων 2.208 υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων Α’ και Β’ Βαθμού.

Συνέπεια της συστηματικής αυτής προσπάθειας είναι η ραγδαία επιτάχυνση απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης που έχει επιτευχθεί σε όλα τα στάδια του πειθαρχικού ελέγχου, αλλά και η ανατροπή της στερεοτυπικής σχεδόν άποψης του πρόσφατου παρελθόντος ότι, από το Δημόσιο δεν αποχωρεί κανένας, γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται.

Το τελευταίο έτος, πράγματι μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, αποχώρησαν για ποινικούς ή πειθαρχικούς λόγους περισσότεροι από 250 αποδεδειγμένα επίορκοι υπάλληλοι. Πρόκειται για οριστικές παύσεις πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης.

Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα, σε πέντε μόλις μήνες έχουμε υπερδιπλασιασμό του αριθμού των πειθαρχικών αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ήτοι 1.150 σε σχέση με 495 αποφάσεις, το 1ο εξάμηνο του έτους, με σύνολο έτους 1.645 αποφάσεις.

Αντίστοιχα, προκύπτει υπερτετραπλασιαμός των αποφάσεων, με τις οποίες επιβλήθηκε η ποινή οριστικής παύσης (Σύνολο έτους: 248 / Αʼ Εξάμηνο: 41 και Βʼ Εξάμηνο 207).

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το κύρος της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς εκεί όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις οι πειθαρχικά ελεγχόμενοι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, μέχρι να εξεταστούν οι υποθέσεις τους.

Το 2013, ετέθησαν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας – απομακρύνθηκαν δηλαδή διοικητικά από την εργασία τους λαμβάνοντας κατά κανόνα το 1/3 των αποδοχών τους – συνολικά 1.491 υπάλληλοι, ενώ σήμερα βρίσκονται σε αργία 977 υπάλληλοι.

Το μέσο διάστημα παραμονής σε αργία είναι 154 ημέρες.

Το ίδιο διάστημα εξήλθαν από το καθεστώς της αργίας 514 υπάλληλοι, εκ των οποίων το 66% (337 υπάλληλοι) επέστρεψαν στις Υπηρεσίες τους καθώς εξετάστηκαν οι πειθαρχικά οι υποθέσεις τους, και 23% (117 υπάλληλοι).

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 17,Μάρτιος, 2014, 11:33 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr