ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ » ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

10:53 – «ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ «

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν. Καστοριάς, στην τακτική Συνεδρίασή του στις 16-04-2010 με την υπ’αρ. 26 / 2010 Απόφασή του εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα – Πρόταση στο πλαίσιο της


Διαβούλευσης επί του Προγράμματος «Καλλικράτης»:

έχοντας υπόψη :

(α) τις προβλέψεις των παρ. 9-11 του άρθρου 282 του «Μη Οριστικοποιημένου Προσχεδίου» του Προγράμματος «Καλλικράτης» , σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις των ΠΔ/των 197/1978 , 48/1999 και 12 / 2007 περί ΤΕΔΚ και ΚΕΔΚΕ.

(β) το γεγονός ότι οι ΤΕΔΚ της Χώρας, αποτελούν σε επίπεδο Νομού τους θεσμικά αποκεντρωμένους υποστηρικτικούς και συμβουλευτικούς μηχανισμούς της Α/Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Δημοκρατικού Προγραμματισμού .

(γ) την επί δεκαετίες συσσώρευση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στα πλαίσια του υποστηρικτικού τους ρόλου προς την Αυτοδιοίκηση.

(δ) την ανάγκη να αποκτήσουν Περιφερειακή διάσταση στην υποστηρικτική τους συνδρομή προς τον Α βαθμό Αυτοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο , ως ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ , συνδρομή που μπορεί να αποβεί καταλυτική ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα των νέων Δήμων, που δημιουργούνται με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» , δηλαδή στο διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται ανελλιπώς και να υποστηρίζεται παντοιοτρόπως η λειτουργία των νέων θεσμών, να εντοπίζονται αδυναμίες, να καταγράφονται ατέλειες, να διασταυρώνονται πληροφορίες σε ένα πανελλαδικά διαρθρωμένο δίκτυο, και να παρέχονται στην νέα Κεντρική Ένωση Δήμων και στο ΥΠ.ΕΣΑΗΔ άμεσα, αξιόπιστα, πρωτογενή στοιχεία για την πορεία εφαρμογής και την επιτυχία του Προγράμματος «Καλλικράτης», κ.λπ ,

(ε) την δυνατότητα ριζικής αναδιαμόρφωσης των Συλλογικών-Συνδικαλιστικών Οργάνων της Αυτοδιοίκησης, μέσω του προβλεπόμενου στην παρ. 9 του άρθρου 282 Προεδρικού Διατάγματος,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι διατάξεις των παραγράφων § 9 & 10 του άρθρου 282 του «Μη Οριστικοποιημένου Προσχεδίου» του Προγράμματος «Καλλικράτης» προτείνουμε να προσλάβουν την εξής μορφή:

Παρ.9 του άρθρου 282 :

» Μέχρι την 31/12/2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ , εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα για την Διοίκηση , λειτουργία, υπηρεσιακή κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού , οικονομική διάρθρωση καθώς και για την εκλογή των οργάνων της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων σε επίπεδο Νομού . Η θητεία των υφιστάμενων οργάνων των Τοπικών Ενώσεων παρατείνεται μέχρι την εκλογή και συγκρότηση των νέων οργάνων τους , ενώ οι ενώσεις εξακολουθούν μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος , να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 197/78 ( ΦΕΚ 43 Α ΄ ) όπως εχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Παρ.10 του άρθρου 282 :

» Από της ισχύος του νέου Προεδρικού Διατάγματος που θα εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού , η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ( ΚΕΔΚΕ ) και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος( ΤΕΔΚ ) σύμφωνα με το ανωτέρω ΠΔ/γμα μετατρέπονται εκ του Νόμου σε Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος ( Κ.Ε.Δ.Ε ) σε επίπεδο χώρας και σε Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων ( Π.Ε.Δ. ) σε επίπεδο Νομού , υπεισερχομένων αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα , τις υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ της χώρας αντίστοιχα ως καθολικοί διάδοχοι αυτών . Ειδικότερα δια του παρόντος παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση ώστε στο νέο Π.Δ οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) συγκροτούνται ως καθολικοί διάδοχοι των χωρικών και υπηρεσιακών οντοτήτων των μετατρεπόμενων ΤΕΔΚ στα διοικητικά όρια των υφιστάμενων Νομών , με την μορφή αποκεντρωμένων περιφερειακών αυτοδιοικητικών δομών σε επίπεδο Νομού , το δε προσωπικό τους αποτελεί αντιστοίχως, αυτοδίκαια προσωπικό τους και κατατάσσεται στις αντίστοιχες οργανικές η προσωποπαγείς θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε και των Π.Ε.Δ. ανα Νομό , δυνάμενο εθελουσίως να μεταταχθεί σε άλλες Δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Κράτος , Περιφέρειες , Δήμους η Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς του Δημοσίου , μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ψήφιση του π.δ/τος.

Παρέχεται επίσης δια του παρόντος νομοθετική εξουσιοδότηση για την σύσταση σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Π.Ε.Δ της έδρας της κάθε Περιφέρειας , συντονιστικού οργάνου των Π.Ε.Δ της περιφέρειας αποτελούμενο από εκπροσώπους των Δ.Σ των Π.Ε.Δ των Νομών , για τον συντονισμό της δράσης και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό των ΠΕΔ της Περιφέρειας σε σχέση με την υποστήριξη της Α/Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο νομού και την υλοποίηση των δράσεων του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ

ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 3,Μάιος, 2010, 10:54 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση
Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr