ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

13:51 – ΑΘΗΝΑ, ΚΕΔΚΕ – Το σημερινό μας Συνέδριο που έχει ως μοναδικό αντικείμενο συζήτησης την επικείμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση, διεξάγεται σε μια δύσκολη, έως τραγική περίοδο, που διάγει εδώ και μήνες η χώρα μας.Συμπίπτει με τη μεγάλη, δύσκολη και σκληρή προσπάθεια που ξεκινά και επισήμως σήμερα για τη χώρα μας και το λαό μας, πρώτον :

για να αναχαιτίσουμε και να διαχειριστούμε τις συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, όχι μόνο με τις λιγότερο δυνατές απώλειες, αλλά και επιτυχώς. Δεύτερον : για να σχεδιάσουμε και να δρομολογήσουμε μια καινούργια πορεία, μια πραγματική αλλαγή που θα μας επιτρέψει ως χώρα και ως πολίτες να ξανασταθούμε όρθιοι, να ανακτήσουμε την αισιοδοξία μας, την αξιοπρέπεια μας και το σεβασμό και την αξιοπιστία μας,

Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς οι άνθρωποι που υπηρετούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μένουμε και ούτε θα σταθούμε μόνο στη δημοσιονομική πλευρά της κρίσης.

Αυτό αποτελεί, όπως έδειξε η πραγματικότητα που βιώσαμε τους τελευταίους μήνες, «ένδοξο» πεδίο για τις αγορές.

Για μας το πιο κρίσιμο είναι η οργάνωση του κράτους που εξακολουθεί να είναι το πιο συγκεντρωτικό της Ευρώπης, το πιο σπάταλο και αναποτελεσματικό.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εμείς, οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, διακηρύσσουμε σε όλους τους τόνους, σε κάθε ευκαιρία, σε όλες τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει για τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, ότι πρέπει να γίνουν ρήξεις και τομές που θα οδηγήσουν σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και ανάπτυξης, θα οδηγήσουν στην αναζωογόνηση του εθνικού μας χώρου σε ένα κράτος με αποκεντρωμένους θεσμούς, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και ισχυρούς Δήμους.

Εδώ και μια δεκαετία, λέμε ότι η αναδιάρθρωση της Αυτοδιοίκησης αποτελεί εκ των ουκ άνευ αναγκαιότητα.

Εδώ και μια δεκαετία, τονίζουμε πως η αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί αναμφισβήτητα μέρος της συνολικής μεταρρύθμισης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος, ώστε, να αντιμετωπιστούν τα χρονίζοντα προβλήματα διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας, αντιλαμβανόμενοι ταυτόχρονα ότι αποφασίζουμε την αυτοκατάργηση μας.

Όλα τα παραπάνω, η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα μελέτησε σε βάθος, τα συζήτησε διεξοδικά σε όλα τα τακτικά της συνέδρια και παρέδωσε στην Κυβέρνηση πλούσιο υλικό για να διευκολύνει και κατευθύνει το έργο της .

Το νομοσχέδιο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, απέχει πολύ απ’ ότι οραματιστήκαμε. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το κεντρικό σπάταλο και αναποτελεσματικό κράτος που δεν το αγγίζει καν. Οι προτάσεις μας για το κλείσιμο των άχρηστων Οργανισμών που βαρύνουν το κρατικό προϋπολογισμό έπεσαν στο κενό, για παράδειγμα ο ΟΣΚ των 800 και πλέον υπαλλήλων που χτίζει τα σχολεία στην Αθήνα και τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα τα χτίζει η Αυτοδιοίκηση.

Αλλά και οι ρυθμίσεις που αφορούν στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση που οδηγούν;

Μέσα από ένα εξαιρετικά βαρύ εκλογικό σύστημα και διαδικασίες οι σχετικές ρυθμίσεις οδηγούν σε ένα εξαιρετικά βαρύ σύστημα διακυβέρνησης των νέων Δήμων. Κι όλα αυτά εν ονόματι δήθεν της Δημοκρατίας…. Και η αποτελεσματικότητα πάει περίπατο.

Αν δεν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές που τις προτείνουμε εμείς, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, το νομοσχέδιο δεν θα γίνει αποδεκτό.

  • Οικονομικά των Ο.Τ.Α.

Πριν κάνω μια σύντομη αναφορά στα οικονομικά των Δήμων που προβλέπει το νομοσχέδιο, θα ήθελα να αναφερθώ στα τεράστια ποσά που κατά τον Υπουργό Εσωτερικών θα εξοικονομηθούν από τις συγχωνεύσεις των Δήμων, τη μείωση των αιρετών και την συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Τα ποσά αυτά καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι η μείωση του αριθμού των αιρετών θα επιφέρει εξοικονόμηση το πολύ 100 εκ. ευρώ.

Μήπως ο Υπουργός εννοεί ότι πρέπει να απολύσουμε χιλιάδες υπαλλήλους των Δημοτικών Επιχειρήσεων για να πετύχουμε τις οικονομίες κλίμακας στις οποίες αναφέρεται;

Οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι κι όχι μόνο αυτοί που θα πάρουν μετατασσόμενους υπαλλήλους για να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τους μεταφέρονται, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμούς και πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες.

Αν δεν υπάρξει πρόβλεψη γι’ αυτό διαβλέπουμε από τώρα πως πολλοί Δήμοι ή θα πτωχεύσουν ή δεν θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.

Συμφωνούμε με τους φόρους που διαμορφώνουν τους αυτοτελείς πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε με τα ποσοστά. Απαιτούνται πρόσθετοι πόροι και πρέπει να προβλεφθούν από τώρα στο νομοσχέδιο. έχετε όλοι στα χέρια σας την πρόταση μας.

  • Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛΛΑΔΑ

Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία δεσμευτική διάταξη για το περιεχόμενο, τη χρονική διάρκεια, το ύψος της χρηματοδότησης και τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μόνον τις πηγές χρηματοδότησης ( χωρίς ποσά) και εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα υπόλοιπα.

Υπενθυμίζουμε την αρχική δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών για 4 δις. Ευρώ και θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι για μας είναι κρίσιμο ζήτημα η πρόβλεψη της χρηματοδότησης των νέων Δήμων από τα ΠΕΠ.

Τα ποσά αυτά είναι απαραίτητα για να χρηματοδοτηθούν κυρίως :

  • Οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις για τα έργα τεχνικής υποδομής, που θα συγκροτήσουν αναπτυξιακά τους νέους Δήμους
  • Η οργάνωση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση των νέων Δήμων
  • Η συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού τους.

Η ΚΕΔΚΕ ποτέ δεν ρωτήθηκε για το Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΛΛΑΔΑ και μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι το νομοσχέδιο προβλέπει συγχρηματοδότηση τους από τους ΚΑΠ με απλή γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

Έχουμε πλήρη πρόταση για το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού και τους πόρους που απαιτούνται. Δεν μένει παρά να συμφωνήσουμε στη χρηματοδότηση του και αυτό πρέπει να γίνει τώρα.

  • Εκλογικό σύστημα –Δημοτική διακυβέρνηση

Το εκλογικό σύστημα που προβλέπει το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το έλλειμμα εγγύτητας των δημοτικών αρχών που δημιουργεί η μεγέθυνση των Ο.Τ.Α.

Προκύπτει όμως έτσι ένα βαρύ και πολύπλοκο εκλογικό σύστημα που απαιτεί εκατοντάδες υποψηφίους σε κάθε Δήμο και θα δημιουργήσει σύγχυση στον πολίτη όσον αφορά το ποιος θα τον αντιπροσωπεύει και με ποιες αρμοδιότητες και ευθύνες.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 3,Μάιος, 2010, 1:53 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr