Αρχείο της Κατηγορίας ειδήσεων : ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ασφάλειας Καστοριάς για κλοπές και απάτες

Δυο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν επίδοξοι δράστες κλοπών, απατών και γενικότερα εγκλημάτων κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα από την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στο ΚΑΠΗ Μαυροχωρίου και την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στο ΚΑΠΗ Κορησού.

 

» Ώρα για δουλειά» Δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς Τρίτη στις 18.00

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.          

Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LESS WASTE II» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “Promotion of waste prevention and recycling at the cross border area – LESS WASTE II”.

Εισήγηση Δημάρχου

3.          

Ορισμός Υπολόγου Διαχείρισης Τραπεζικών Λογαριασμών Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δημάρχου

4.          

Έγκριση υπογραφής της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής» και της «Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με όλες τις Τράπεζες, με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Καστοριάς και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων».

Εισήγηση Δημάρχου

5.          

Ορισμός Ταμειακού Διαχειριστή για τα κληροδοτήματα του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δημάρχου

6.          

Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς  (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). 

Εισήγηση Προέδρου

7.          

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ).

α) Καθορισμός του Φορέα για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισήγηση Προέδρου

8.          

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

9.          

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτ. Μακεδονίας, κατά τη συζήτηση έφεσης αντιδίκου του Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

10.      

Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη θέσης μη λειτουργούντος περιπτέρου στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11.      

Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρων) στην Κοινότητα Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12.      

Λήψη απόφασης για την κοπή τριών (3) δένδρων για τη διάνοιξη οδού στην Κοινότητα Μανιάκων.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13.      

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Μεσοποταμίας».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14.      

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Αγίων Αναργύρων».

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15.      

Έγκριση των υπ’ αριθ. 95 και 114/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα την επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχειρήσεις – βυρσοδεψία.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

16.      

Τροποποίηση (2η) της υπ’ αριθ. 277/17 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατηγοριοποίηση των Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καστοριάς» ως προς την κατηγορία κατάταξης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Κοινότητας Μεσοποταμίας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Π. Δοκόπουλου

17.      

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ.) Α.Ε. ΟΤΑ.

Σχετ. έγγραφο ΑΝ.ΚΑΣ.

18.      

Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

19.      

Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής υλικών άνευ αξίας.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

– Έκθεση Επιτροπής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κίμων Μηταλίδης

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μελών του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Κ, σύμφωνα με το καταστατικό του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς <<Καφετέρια>> στην οδό Στρ. Σουγγαρίδη 1, στην βόρεια παραλία, την Τετάρτη 25-9-2019 και ώρα 19:00 μ.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στις 19:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο με όσα μέλη παρευρεθούν.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Προϋπολογισμός 2020

– Ανοικτή συζήτηση για τρέχοντα θέματα.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς

Mitroudis plus fotiadis signatures

Οικονομική Επιτροπή αύριο στον Δήμο Καστοριάς στις 10.00

Πρόεδρος την οικονομικής επιτροπής ο ίδιος ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης

Γιάννης Κορεντσίδης – Δήμαρχος Καστοριάς

Δ.Τ – Σας παρακαλούμε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο Δημάρχου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή που χορηγήθηκε στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών δημοσίων σχέσεων
 4. Παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο του Δήμου στην υπ’ αριθμ. κατάθεση ΑΓ 720/21-12-2018 Γ. Σαούλια κατά Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 5. Παροχή ή μη πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο του Δήμου στην με αριθμ. κατ. 276/18 έφεση των Δήμητρας Στασινοπούλου κ.λ.π. κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 6. Παροχή ή όχι πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χαράλαμπο Γουδή για να εκπροσωπήσει το Δήμο Καστοριάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης στο πλαίσιο συζήτησης της ασκηθείσας κατά του Δήμου Καστοριάς υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 384/16-11-2017
 7. Παροχή ή όχι πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής κ. Χαράλαμπο Γουδή για να εκπροσωπήσει το Δήμο Καστοριάς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο στο πλαίσιο συζήτησης της ασκηθείσας κατά πράξεως του Δήμου Καστοριάς προσφυγής υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 489/28-12-2017
 8. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στη συζήτηση της υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. δικογ. 60/2018 εφέσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 68/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 9. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. δικογ. 18/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 10. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. δικογ. 9/2019 αγωγής κατά του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 11. Διορισμός ή μη δικηγόρου προς εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς στο πλαίσιο συζήτησης της υπ’ αριθμ. κατθ. Δικογ. 71/2019 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 12. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης – πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου CULTURE LANDS », Α.Μ. 27/2019, προϋπολογισμού 59.900,00€ (με ΦΠΑ)
 13. Έγκριση του από 29-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου, Α.Μ. 13/2019, προϋπολογισμού 20.000,00€ (με ΦΠΑ)
 14. Έγκριση ή μη των από 29-08-2019 και 02-09-2019 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4χ4) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross – border area – LESSWASTEII» του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA Cross – border Cooperation Programme ΄΄Greece – Albania 2014-2020΄΄, Α.Μ. 10/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»
 15. Έγκριση του από 28-08-2019 πρακτικού διαπραγμάτευσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς (για τις ομάδες Β΄ και Δ΄), Α.Μ. 36/2018, προϋπολογισμού 230.000,00€ (με ΦΠΑ)
 16. Έγκριση του από 13-09-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος οικονομικών προσφορών) της μελέτης με τίτλο: «Μελέτης στατικής επάρκειας κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς», Α.Μ. 23/2019, προϋπολογισμού 56.172,17€
 17. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών – σήμανση Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 30/2019, προϋπολογισμού 5.000,00€
 18. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

 

Ιωάννης Κορεντσίδης

Την Τετάρτη 18/9/19 συνεδρίαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ επιτροπης στην περιφέρεια Δ.Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 18/9/2019 και ώρα 09:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων καταδρομέων στο Βατοχώρι Φλώρινας.

Δ.Τ – Διοργανωτές σύνδεσμοι έφέδρων καταδρομέων από όλη την Ελλάδα. Χρέος τιμής και μνήμης για τους πεσόντες για την ελευθερία και την δημοκρατία της πατρίδας.

Το τρισάγιο τέλεσε ο εφ.καταδρομέας-αλεξιπτωτιστής παπα-Σταύρος.Μαζί με τουςφίλους Μπάμπη Τοκατλίδη, Ζήνωνα Σουμαλιά κ.ά. Οι Εθνοφύλακες και ειδικά οι έφεδροι των ειδικών δυνάμεων αποτελούν χρυσή εφεδρεία και θα λειτουργήσουν ως ατσάλινη ασπίδα εάν χρειασθεί.

Εκπαιδεύονται και κυρίως έχουν υψηλό ηθικό και εθνικό φρόνημα.

Σοβαρή βλάβη στο Σπήλαιο του Δράκου – Διακοπή ρεύματος

Σας γνωστοποιούμε ότι το Σπήλαιο του Δράκου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» θα παραμείνει κλειστό λόγω σοβαρής βλάβης στο ηλεκτρολογικό σύστημα

Η επιχείρηση θα ενημερώσει εκ νέου σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναλειτουργία του ΣΠΗΛΑΙΟΥ

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          

                                                                        ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Κασαπίδης «Πρόθεση της νέας Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας, είναι η θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Εφήβων »


»Οι μαθητές, μέσα από ομάδες που θα διοργανώσουμε με τη βοήθεια της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης και τους καθηγητές, να συμμετέχουν σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, να τονώσουμε την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας και του εξωτερικού»

#Περιφερειακό_Συμβούλιο_Εφήβων
#dytiki_makedonia_mas
#kasapidis

Μήνυμα Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την νέα σχολική χρονιά

Μήνυμα Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την νέα σχολική χρονιά

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σηματοδοτεί μία νέα αφετηρία για τους μαθητές, τους γονείς, τους δασκάλους και τους καθηγητές.

Για τους μαθητές μία πορεία ανάβασης προς τη γνώση. Για τους γονείς ένας διαρκής αγώνας για ένα καλύτερο μέλλον και για τους δασκάλους και τους καθηγητές ένα χρέος τιμής και ευθύνης για μία καλύτερη κοινωνία.

Καθήκον όλων μας είναι να συμβάλλουμε θετικά στη συλλογική μα και ατομική αυτή προσπάθεια, προσβλέποντας στο κοινό καλό που καλούμαστε με κόπο να χτίσουμε.

Η προσπάθεια αυτή θα μας ενώνει και θα μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση η καλή πορεία των μικρών μαθητών και οι επιτυχίες και τα επιτεύγματα των μεγαλυτέρων.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά!

«Πράσινο φως» για την εξαγωγή κρόκου Κοζάνηςστην τεράστια αγορά της Κίνας

Ουσιαστικές συζητήσεις για τις εξαγωγές και άλλων αγροτικών προϊόντων

 

Οριστικοποιήθηκε η διαδικασία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εξαγωγής κρόκου Κοζάνης στην Κίνα, κατά τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη (10/9/2019) στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στις οποίες μετείχαν αφενός μέλη της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας αφετέρου υψηλόβαθμα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, υπό τον Γενικό Γραμματέα, Γιώργο Στρατάκο. 

 

Στη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών παρέστη και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης ο οποίος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι πλέον οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για την υπογραφή του πρωτοκόλλου εξαγωγής του κρόκου Κοζάνης στη μεγάλη αγορά της Κίνας και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στον Νοέμβριο οπότε και θα υπάρξουν αμοιβαίες επίσημες επισκέψεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

 

Σημειώνεται ότι και ο επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας διαβεβαίωσε ότι είναι εφικτό η τελική συμφωνία να υπογραφεί στην επίσκεψη του Νοεμβρίου.

 

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου θα σημάνει την άμεση έναρξη εξαγωγών του συγκεκριμένου, εμβληματικού για την Ελλάδα, προϊόντος, το οποίο σαφώς υπερέχει, λόγω και των φαρμακευτικών ιδιοτήτων του, απέναντι σε αντίστοιχα άλλων χωρών.

 

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε η δυνατότητα υποβολής φακέλου για την εξαγωγή εσπεριδοειδών στην Κίνα αλλά και η ανανέωση του πρωτοκόλλου εξαγωγής ακτινιδίων, κάτι το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο ώστε να εξαχθεί το προϊόν αυτό από όλες της περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου καλλιεργείται και όχι μόνον από έξι νομούς όπως ισχύει σήμερα. 

 

Παράλληλα τέθηκε και το ζήτημα της εξαγωγής πυρηνοκάρπων (κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα και δαμάσκηνα) ώστε να ξεπεραστούν τα κωλύματα που είχαν προκύψει μετά τον έλεγχο στελεχών της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας σε οπωρώνες της βορείου Ελλάδος.

 

Επίσης συμφωνήθηκε η ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού μεταξύ των δύο χωρών ώστε μέλη τόσο της ελληνικής όσο και της κινεζικής διοίκησης να γνωρίσουν ερευνητικά προγράμματα αλλά και τις λειτουργίες των διοικητικών διαδικασιών εξαγωγών που χρησιμοποιούν τα δύο κράτη.

 

Η κινεζική αντιπροσωπεία αποδέχθηκε πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη για την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων  στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Έτους Φυτοϋγείας όπως έχει οριστεί το 2020, με στόχο τη δημιουργία πρωτοκόλλων φυτοϋγείας τα οποία απαιτεί η κινεζική πλευρά προκειμένου να εισάγει φυτικό υλικό.

 

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης την οποία είχε πραγματοποιήσει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη η πρέσβειρα της Λ. Δ. της Κίνας στην Αθήνα, Zhang Qiyue τη Δευτέρα 5 Αυγούστου.

 

Τότε είχαν συζητηθεί ενδελεχώς  η άμεση προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Κίνας, με έμφαση στον κρόκο Κοζάνης, αλλά και η επίσπευση των διαδικασιών ώστε να απελευθερωθούν άμεσα οι εξαγωγές, προς την Κίνα, αγροτικών προϊόντων όπως το επιτραπέζιο σταφύλι, τα εσπεριδοειδή και τα πυρηνόκαρπα ενώ η κα Qiyue είχε αποδεχθεί και το θέμα της αναθεώρησης του πρωτοκόλλου για τα ακτινίδια.

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr