Αρχείο της Κατηγορίας ειδήσεων : photos

Επιτυχημένη και ουσιαστική η Ημερίδα για την Ενέργεια και την απολιγνιτοποίηση της «ΑΡ.ΣΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

 

Δ.Τ – Η Ημερίδα της Αρ.Συ. για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία που έγινε την Κυριακή 26/1 χαρακτηρίστηκε από όλους τους παραβρισκόμενους ως επιτυχημένη και ουσιαστική. Επιτυχημένη σε ότι αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων και των κατοίκων της Περιοχής αφού έφτασαν στιγμές που η αίθουσα του ΤΕΕ δεν χωρούσε και υπήρξαν όρθιοι αλλά επιτυχημένη και σε ότι αφορά το Περιεχόμενό της.  Αυτοί που παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της ημερίδας μας δήλωσαν ότι έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι, έλυσαν πολλές απορίες και ενημερώθηκαν επαρκώς για τις πολύπλευρες διαστάσεις και τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που παραβρέθηκαν στην Ημερίδα, το ΤΕΕ που μας παραχώρησε την αίθουσα και τους ομιλητές για τη δουλειά που έκαναν και το χρόνο που διέθεσαν για να μας ενημερώσουν. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές που ήρθαν από την Αθήνα και τους συναγωνιστές που ήρθαν από τη Μεγαλόπολη με τους οποίους συμφωνήσαμε να υπάρχει αλληλοενημέρωση και συντονισμός του αγώνα ανάμεσα στις δυο πληττόμενες Περιοχές.

Όμως η ενημέρωση και ο εξοπλισμός με τη γνώση των παραβρισκόμενων είναι το ένα σκέλος και ο ένας στόχος της Ημερίδας. Ο δεύτερος στόχος είναι η γνώση να γίνει δύναμη, να γίνει αγώνας μαζικός και δυναμικός για να μην περάσουν τα σχέδια καταστροφής της Περιοχής, της ΔΕΗ και της Η/Ε. Έτσι εκτός από τις πολιτικές μας προτάσεις που περιέχει η εισήγηση υπήρξε και η πρόταση για την πρωτοβουλία  δημιουργία ενός αγωνιστικού μετώπου που θα πρωτοστατήσει με πολύπλευρες μορφές  το επόμενο διάστημα για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης της ΕΕ και του Κεφαλαίου για την βίαια απολιγνιτοποίηση.

Ολόκληρη η πρόταση: 

Για ένα Μέτωπο    Αγώνα   Εργαζομένων, Κατοίκων και Λαϊκών καταναλωτών ρεύματος.

Προτείνουμε και θα πρωτοστατήσουμε στη δημιουργία μιας νέας κινηματικής συλλογικότητας που θα συνενώνει μαζικούς φορείς, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, κατοίκους και γενικότερα πολίτες που τα ατομικά και συλλογικά τους συμφέροντα  βλάπτονται από την επιχειρούμενη βίαια απολιγνιτοποίηση.

H συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει σκοπό να αναπληρώσει το κενό της αυτοτελούς και αναγκαίας δράσης αγωνιστικών σωματείων και πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς αλλά έρχεται να ανοίξει μία αναγκαία συζήτηση, να αναδείξει τον συνδετικό κρίκο των επιμέρους κινήσεων  και να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός κινήματος που θα έχει σκοπό να συνενώσει όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες που θίγονται γύρω απ την απολιγνιτοποίηση, αναδεικνύοντας το ζήτημα στην ολότητα του και αναζητώντας υπαίτιους τόσο στις κυβερνητικές επιλογές όσο και στο ρόλο της Ε.Ε. εν γένει.

Οι αρχές λειτουργίας, η ονομασία και η δράση της θα συναποφασιστεί από όλους τους συμμετέχοντες και θα παίρνονται μέσα από δημοκρατικές και αμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες.

Προτείνουμε να γίνει αυτή η πρώτη συνάντηση αυτής κίνησης την επόμενη Τετάρτη 5/2/2020 και ώρα 7.00 μμ στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης αφού βγούμε με καλέσματα μέσα από τον τοπικό τύπο στους μαζικούς φορείς και στους αγωνιστές.

Οι συναγωνιστές μας το επόμενο διάστημα θα πάρουν την Πρωτοβουλία για δημιουργία Επιτροπών Αγώνα και στις άλλες Πόλεις και Περιοχές (Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Σιάτιστα, Γρεβενά) που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση αλλά και από την καταστροφή του περιβάλλοντος λόγω εγκαταστάσεων τεχνολογιών ΑΠΕ

Επίσης προτείνουμε να βγούμε μαζικά και δυναμικά για να «υποδεχτούμε» τον Υπουργό Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη που αναμένεται να έρθει στην Περιοχή μας στις αρχές του επόμενου μήνα.

 

Κοζάνη 28/1/2020

Το γραφείο Τύπου

Συνοριοφύλακες: Ολόκληρη η προκήρυξη για τις 400 μόνιμες προσλήψεις, προθεσμίες και δικαιολογητικά

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες καθορίζεται σε τετρακόσιους (400). Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων ανά Περιφερειακή Ενότητα καθορίζεται ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:

Τετρακόσιες (400) θέσεις. Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ποσοστό 5% αυτών, επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Έλληνες/ίδες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά τον καθορισμό του ποσοστού αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους με τη Γενική Σειρά και σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται βάσει της ειδικής κατηγορίας.

Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους από τις θέσεις της Γενικής Σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν το διορισμό τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται.

Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες της ως άνω ειδικής κατηγορίας θα καλυφθεί από επιλαχόντες/ούσες της γενικής σειράς.

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], ήτοι τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών ΟΑΕΔ.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], ήτοι ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2020.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Πηγή https://www.dikaiologitika.gr/

Στην Καστοριά ο γ.γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Στρατάκος

Με μεγάλη χαρά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Στρατάκο , ο οποίος ήρθε για να γνωρίσει από κοντά την δράση που υλοποιείται από τον Συνεταιρισμό Καστοριάς στα πλαίσια του Προγράμματος 10.2.1  Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία « Ελληνική Κόκκινη Φυλή Καστοριάς – Κρυσταλλοπηγής » καθώς και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του.   Άκουσε με μεγάλη προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι αγρότες , όσο και οι κτηνοτρόφοι του Νομού μας και δεσμεύτηκε στην προώθηση αλλά και την συμβολή του στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Στη συνέχεια επισκέφτηκε μονάδες εκτροφής αγελαίων Ελληνικής Κόκκινης Φυλής σε περιοχές της Καστοριάς και της Κρυσταλλοπηγής .

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν και ο βουλευτής της ΝΔ του Νομού Καστοριάς κ. Τζηκαλάγιας Ζήσης ,ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς κ. Σαββοπουλος Δημήτριος, ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ κ. Πετρίδης Παναγιώτης, ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης κ. Γκαρσέν Αθανάσιος ,τα διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μηλαίος Δημήτριος και η  κα. Κούρεντα Ευαγγελία και ο περιφερειακός σύμβουλος Δυτ. Μακεδονίας κ. Μάνος Θωμάς.  

Μετά τιμής ,

Για τον Αγροτικό  Συνεταιρισμό                   

Δημητριακών & Κτηνοτροφικών

Προϊόντων Καστοριάς

               

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μόσχος

Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος ΄΄Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος ( Άγιος Αθανάσιος)

 

Με την Ν.Δ όσους ο ΣΥΡΙΖΑ στέρησε το ΕΚΑΣ θα παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα.

Δ.Τ – Γνωρίζαμε πως ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1/1/2020.Οι συνέπειες οδυνηρές μιας και ο δικαιούμενος ΕΚΑΣ είχε μειωμένη συμμετοχή 10% στα φάρμακα,γεγονός πολύ σημαντικό.Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της προς τους χαμηλοσυνταξιούχους.Με υπουργική τροπολογία επιβάλλει ΜΗΔΕΝΙΚΗ συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη σε όσους ο ΣΥΡΙΖΑ στέρησε το ΕΚΑΣ λόγω της αποτυχημένης οικονομικής του πολιτικής.Οι πολίτες γνωρίζουν, κρίνουν και συγκρίνουν.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση “ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς έκοψε χθες Βασιλόπιτα.

Δ.Τ – Η Πρόεδρος, Χρυσούλα Φιλίππου ευχήθηκε σε όλες και όλους καλή και δημιουργική νέα χρονιά με συνεργασία και αποτελεσματικότητα, ενώ έδωσε και συμβολικά δώρα στους τυχερούς της ημέρας. Την κ. Κάλλη Ταγάρα, εργαζόμενη σε Δομή της Κοινωφελούς Επιχείρησης και τον κ. Κώστα Παύλου, Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

https://www.facebook.com/dimoskastorias

Σεξ και πόνος στην μέση: Ποια στάση είναι καλύτερη

Αρκετές μελέτες για το σεξ έχουν δείξει ότι ο πόνος χαμηλά στην μέση οδηγεί άνδρες και γυναίκες σε αισθητά μειωμένη συχνότητα σεξουαλικών επαφών.

Διαβάστε στο Iatropedia.gr ποιες στάσεις στο σεξ θα σας βοηθήσουν αν έχετε πόνο στην μέση

ΟΑΕΔ. Νέο πρόγραμμα για 5.000 νέους και νέες. Επιδότηση έως 17.000 ευρώ. ΔΕΙΤΕ την προκήρυξη

 

Η προκήρυξη του ΟΑΕΔ στον Alphafm.gr. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Style Keeper: Τα sneakers είναι πολλά βήματα μπροστά!

 

Μιλάμε για ένα mega trend που την ίδια στιγμή είναι απίστευτα άνετο και χαλαρό. Ταγμένα να εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας δραστήριας καθημερινότητας χωρίς ωστόσο να υστερούν σε στυλ, τα sneakers έχουν γίνει το απόλυτο όχημα για cool εμφανίσεις και versatile looks, ιδανικά για να πας στο γραφείο και μετά στον κινηματογράφο, για περίπατο στο πάρκο, ακόμη και για να συνοδέψουν το σπορ κοστούμι σου σε μια βραδινή έξοδο. Πώς φτάσαμε όμως στο σημείο κορυφαίοι οίκοι να λανσάρουν μοντέλα όπως ο Balenciaga και ο Gucci (αντί αρκετών εκατοντάδων ευρώ, είναι αλήθεια) και πώς αυτό το άλλοτε όχημα της ποπ κουλτούρας και της ραπ αντικουλτούρας έχει γίνει το βασικό στοιχείο κάθε μοντέρνας εμφάνισης; Από ταμπού του παρελθόντος, σε τοτέμ του παρόντος, που χτυπιούνται σε online δημοπρασίες και γίνονται συλλεκτικά αντί χιλιάδων ευρώ.

 

Λοιπόν, μέσα σε λίγες γραμμές, η σύγχρονη ιστορία των sneakers έχει ως εξής: Στη δεκαετία του ’60 στις ΗΠΑ, το τένις ήταν αγαπημένο άθλημα της ευκατάστατης τάξης, ενώ παράλληλα το -πιο μαζικό- μπάσκετ γνώριζε στιγμές δόξας. Από αυτά τα δύο σπορ προέκυψαν αντιστοίχως τα λευκά tennis sneakers και τα πολύχρωμα hightech sneakers, που ξεχώριζαν για τον αεροδυναμικό σχεδιασμό τους, την ενισχυμένη σόλα, τα φανταχτερά χρώματα. Με αυτά πήγαμε στα 80s και τα 90s, όπου το jogging και το αερόμπικ έδωσαν έμπνευση για νέα μοντέλα, που δεν φοριούνταν μόνο στην προπόνηση (ως trainers), αλλά και στη δουλειά (ως fashion statement). Παράλληλα, τα μπασκετικά μποτάκια του Michael Jordan έδωσαν το έναυσμα για σειρές μοντέλων που έγιναν περιζήτητα από τους νέους της εποχής, ενώ για ράπερς όπως οι Run DMC τα ρετρό τενιστικά παπούτσια έγιναν βασικό στοιχείο του ενδυματολογικού τους κώδικα. Η πορεία τους συνεχιζόταν έτσι ήρεμα, σχετικώς, μέχρι που πριν λίγα χρόνια, η GenerationZ, όλοι όσοι γεννήθηκαν μετά το 1995 δηλαδή, τα ανακάλυψε και τους έδωσε ένα επιπλέον λάκτισμα ώθησης. Όχι, τυχαία, μιας και για τη γενιά αυτή η άνεση, η ταχύτητα, η ευελιξία -κυριολεκτικά και μεταφορικά- αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας και διαβατήριο για να τα καταφέρουν στο απαιτητικό περιβάλλον των μοντέρνων καιρών. Την ίδια στιγμή, όλη η δεκαετία του ’80 αποτελεί πηγή έμπνευσης και αναβίωσης για αμέτρητους δημιουργικούς ανθρώπους, και παραδείγματα όπως η επιτυχία του Stranger Things, η επιστροφή του burger και τόσων άλλων μόνο τυχαία δεν είναι.

Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει εδώ, αφού διαβάσεις όμως πρώτα καλά τις συμβουλές μου.

Επιστρέφοντας στα sneakers, η συμβουλή μου είναι να ενστερνιστείς την τάση για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ότι θα διαρκέσει πολλά χρόνια ακόμη, καθώς οι designers έχουν ρίξει εκεί το βάρος τους. Ο άλλος είναι για να φαίνεσαι νεότερος και πιο μοντέρνος. Ο τελευταίος είναι διότι ένα τέτοιο πολυχρηστικό ζευγάρι θα γίνει το κλειδί πασπαρτού του στυλ σου.

Style Keeper: Τα sneakers είναι πολλά βήματα μπροστά!
Μυστικά & Tips

-Την περίοδο αυτή τα high-tech sneakers οδηγούν την κούρσα, ενώ τα ρετρό τενιστικά ακολουθούν από πιο μακριά. Είναι θέμα γούστου, αλλά αν επιλέξεις tennis sneakers καλύτερα να μην πας στο λευκό χρώμα. Έχει παραφορεθεί. Προτίμησε ένα μαύρο ή ένα καφέ.

-Τα high-tech sneakers που κάνουν θραύση θα τα αναγνωρίσεις από τους funky χρωματισμούς, τις χοντρές σόλες, το τολμηρό lettering (μεγάλα γράμματα και logo). Νομίζω ότι σου έχω βρει τα δύο ωραιότερα, σε ακαταμάχητη τιμή. Δες εδώ και εδώ και μπες στο δίλημμα.

-Τα «dad sneakers» ή «ugly sneakers» παίρνουν το όνομά τους από εκείνα τα συνήθως λευκά παπούτσια που φορούσε ο μπαμπάς των σημερινών. Πλέον δεν είναι πια άσχημα και τα φορούν όλοι! Η αναβίωσή τους είναι αισθητικό επίτευγμα. Ειδικά στο μαύρο χρώμα.

-Αν θες να τα συνδυάσεις με καλό ντύσιμο, τότε επέλεξε σκουρόχρωμο σύνολο, ώστε τα πιο χρωματικά sneakers σου να ισορροπήσουν το σύνολο. Δες μία πρόταση εδώ για το γκρι σου κοστούμι, το μάλλινο παντελόνι ή το chino.

Style Keeper
Η Βανέσα Αποστολίδη βάζει «τέρμα» στην ανδρική αμηχανία μπροστά στην ντουλάπα και δίνει τα σωστά tips για εμφανίσεις που ξεχωρίζουν.

«Κόλλησε» το παιδί σου στο κινητό; – Τι πρέπει να κάνεις

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Σιώμος

Ο εθισμός στη χρήση των κινητών τηλεφώνων είναι μία πραγματικότητα! Παρακολουθούμε τα κινητά μας όταν μιλάμε, εργαζόμαστε, περπατάμε, αν και γνωρίζουμε ότι υπερβάλουμε. Την έντονη αυτή παρόρμησή μας απλά δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις παγκοσμίως!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένας νεαρός ασθενής μου που στην πρώτη συνεδρία μας μου ανέφερε πως με επισκέφτηκε διότι ενεργοποιώντας μία εφαρμογή στο κινητό του, είδε πως την τελευταία εβδομάδα ήταν 12,5 ώρες την ημέρα online από το κινητό του και 137 φορές την ημέρα ξεκλείδωσε την οθόνη του. Η αναγνώριση όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή του.

Στη συνέχεια ακολουθούν συμβουλές για γονείς ώστε να μπορέσετε να βοηθήσετε τα παιδιά σας προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν την εξάρτησή τους από το κινητό τηλέφωνο, πριν καταλήξουν για βοήθεια σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, διότι η πρόληψη πάντα είναι προτιμότερη από την καλύτερη θεραπεία.

Κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθεί ο γονέας προκειμένου να βοηθήσει το παιδί του είναι τα εξής:

 • Κοινή στάση των δύο γονέων απέναντι στο πρόβλημα. Οι δύο γονείς θα πρέπει να συμφωνήσουν πάνω σε μια κοινή στρατηγική αντιμετώπισης, να θέσουν κοινούς στόχους αφού πρώτα έχουν συνδιαμορφώσει ενιαία άποψη για το μέγεθος του προβλήματος της εξάρτησης από το κινητό.
 • Οι γονείς δεν μπορούν να στερούν από τα παιδιά τους τα κινητά με την ελπίδα ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να ορίσουν πόση ώρα την μέρα επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου, αλλά και μερικές χρονικές ζώνες ελεύθερης χρήσης του. Οι εκάστοτε κανόνες εξαρτώνται από την οικογένεια. Κάποιοι μπορεί να αποφασίσουν να καθορίσουν απλά όρια, όπως το να κλείνει το κινητό, όσο το παιδί κάθεται στο τραπέζι να φάει ή να μην το έχει μαζί του όσο διαβάζει ή στον ύπνο του. Άλλοι μπορεί να επιλέξουν να θέσουν πιο συγκεκριμένους κανόνες με πλήρη απαγόρευση στην χρήση κινητού μετά από κάποια ώρα το βράδυ (ξεχωριστά για καθημερινές και σαββατοκύριακα).
 • Να δείξουν ότι ενδιαφέρονται. Τα παιδιά συχνά τείνουν να ερμηνεύουν τις ερωτήσεις των γονέων τους σαν κριτική, έλεγχο ή κατηγορία και αντιδρούν αμυντικά. Ο γονέας θα πρέπει να καθησυχάσει το παιδί και να έχει μια προσέγγιση, που δεν θα του απευθύνει κατηγορίες ή θα γεννά συναισθήματα ενοχής.
 • Προσφορά υποστήριξης και όχι κάλυψης. Πολλά παιδιά χάνουν σχολικές ώρες λόγω της υπερβολικής τους ενασχόλησης με το κινητό, δεν τηρούν τις προθεσμίες για τις σχολικές εργασίες και ζητούν κάλυψη από τους γονείς, για να αποφύγουν τις συνέπειες. Ο γονέας δεν θα πρέπει να υποκύψει σε αυτές τις απαιτήσεις ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε προσωρινή εκδήλωση θυμού και εχθρότητας από μέρους του παιδιού. Η παροχή υποστήριξης στο παιδί δεν θα πρέπει να παίρνει μορφές που μπορεί να ενισχύσουν αντί να αμβλύνουν την εθιστική του συμπεριφορά.
 • Καλλιέργεια εναλλακτικών δραστηριοτήτων από την προσχολική ηλικία ώστε η ψηφιακή ψυχαγωγία μέσω του κινητού να αποτελεί ένα μικρό μέρος της συνολικής ψυχαγωγίας του παιδιού. Το παιδί θα πρέπει να ενθαρρύνεται, να ξεκινήσει κάποια εναλλακτική δραστηριότητα που θα του είναι ευχάριστη, έτσι ώστε να αισθάνεται λιγότερο την ανάγκη να καταφύγει στο κινητό του ως πηγή χαράς και ευχαρίστησης.
 • Οι έφηβοι δεν αντιλαμβάνονται ότι η ποιότητα του διαβάσματός τους επηρεάζεται από την ταυτόχρονη χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά τους να εστιάζουν κάθε φορά σε αυτό που κάνουν και το διάβασμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Θα πρέπει επομένως να δημιουργούν ένα περιβάλλον με ελάχιστα ερεθίσματα, όπου τα παιδιά μένουν μακριά από όλες τις μορφές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ διαβάζουν, ή ενώ συνομιλούν μαζί τους για κάτι σημαντικό.

Είναι σημαντικό οι ίδιοι οι γονείς να μπορούν να τηρήσουν ορισμένους ψηφιακούς κανόνες. Στη συνέχεια, θα συζητήσουν με τα παιδιά τους αυτούς τους κανόνες συμφωνώντας να τους τηρούν όλοι, χωρίς εξαιρέσεις.

Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες:

1. Πρέπει να υπάρχει κοινός ποιοτικός οικογενειακός χρόνος.

2. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις μεταξύ των παιδιών της οικογένειας στην χρήση των κινητών. Οι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα παιδιά της οικογένειας. Δεν θα είναι διαπραγματεύσιμοι κατά περίπτωση. Δεν θα αλλάζουν ανάλογα με τη συμπεριφορά του ενός ή του άλλου. Δεν θα συγκρίνονται με κανόνες που ακολουθούν άλλα παιδιά άλλων οικογενειών.

3. Ο πρώτος που θα ελέγχεται για τη συνέπεια των πράξεών του θα είναι ο γονιός, ο οποίος πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα.

 • Αφήνει τη συσκευή στην άκρη όταν το παιδί έρχεται να του μιλήσει. Έτσι, και το παιδί θα αφήσει τη συσκευή στην άκρη όταν έρχεται να του μιλήσει η μαμά ή ο μπαμπάς του.

Το παιδί μας ίσως προβάλλει αντίσταση στην εφαρμογή των κονόνων για τη χρήση οθονών. Πώς θα το χειριστούμε;

 • Ας δούμε κάποιους πρακτικούς τρόπους που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά στην πράξη τη μείωση του χρόνου στη χρήση του κινητού.
 • Έχετε υπόψη σας ότι οι τρόποι αυτοί παρατίθενται με σειρά βαρύτητας, ο πρώτος δηλαδή τρόπος είναι δέκα φορές πιο αποδοτικός από τον δεύτερο, ο δεύτερος τρόπος είναι δέκα φορές πιο αποδοτικός από τον τρίτο, κ.ο.κ.

1. Δώστε το παράδειγμα με τις πράξεις σας

 • Ο γονιός που είναι δραστήριος και με άλλες ασχολίες πέρα από την εργασία του (όπως χόμπι μέσα και έξω από το σπίτι), αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά του και σε φίλους του, και δεν κάνει ο ίδιος «tune out» με μία ηλεκτρονική συσκευή, είναι πολύ πιθανότερο να μην αντιμετωπίσει τόσο έντονο πρόβλημα από το παιδί του στην εφαρμογή ορίων στις οθόνες.

2. Σχεδιάστε δραστηριότητες για εσάς και τα παιδιά σας εκτός σπιτιού

 • Είναι πολύ εύκολο για ένα παιδί να βαρεθεί μέσα στο τυπικό διαμέρισμα γιατί πολύ απλά τα παιδιά δεν είναι «σχεδιασμένα» ώστε να μένουν ήσυχα μέσα σε έναν μικρό χώρο. Τα παιδιά διανύουν μία ηλικία κατά την οποία χρειάζονται ερεθίσματα από το περιβάλλον τους έτσι ώστε να αναπτυχθούν νοητικά καθώς είναι προγραμματισμένα να εξερευνούν με περιέργεια τον περίγυρό τους.
 • Είτε, λοιπόν, θα τα οδηγήσει ο γονιός σε έναν κατάλληλο εξωτερικό περίγυρο ώστε να ικανοποιηθεί η περιέργειά τους, είτε θα οδηγηθούν μόνα τους σε έναν εικονικό χώρο εξερεύνησης.

3. Βρείτε δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά στο σπίτι

 • Θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πρόχειρες, εύκολες να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν, κατά προτίμηση δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά χρησιμοποιούν τα χέρια τους (π.χ. συναρμολόγηση, ζωγραφική, πηλός κ.ο.κ.).
 • Μπορεί για μια μαμά ή έναν μπαμπά να είναι πολύ πιο βολική η ηλεκτρονική λύση, καθώς δεν έχει μετά να συμμαζέψει και να καθαρίσει, μακροπρόθεσμα όμως αποδεικνύεται πως δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

4. Θέστε όρια εκ των προτέρων και ανάλογα με τη δραστηριότητα

Μπορούμε, -μικροί και μεγάλοι- να εκπαιδευτούμε στην ορθολογική και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου και να προστατέψουμε τους εαυτούς μας από τους διάφορους κινδύνους. Μπορούμε να μάθουμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία με δημιουργικότητα και ασφάλεια, καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής απαραίτητες για το ψηφιακό μας μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο θα ισορροπήσουμε την πραγματική και την ψηφιακή ζωή και θα μετατραπούμε σε ενεργοί και σκεπτόμενοι ψηφιακοί πολίτες του αύριο, με κριτική σκέψη και καινοτόμες ιδέες…

Δρ. Κωνσταντίνος Σιώμος

Παιδοψυχίατρος, Ειδικό Ιατρείο Gaming Disorder Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ Λάρισας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας μελέτης Διαταραχής εθισμού στο διαδίκτυο

Πηγή enikos.gr

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr