Αρχείο για : Απρίλιος, 2018

“Η χώρα αξίζει ένα καλύτερο αύριο και στην ενέργεια” Μαζί με την Μαρία Σπυράκη στην Κοζάνη η Μαρία Αντωνίου

 

Δ.Τ – Στην Κοζάνη ήτανε σήμερα η Μαρία Αντωνίου, μαζί με την Εκπρόσωπο Τύπου του Κόμματος, Ευρωβουλευτή κ. Μαρία Σπυράκη, στο πλαίσιο επίσκεψης κλιμακίου Βουλευτών της ΝΔ σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την ανάδειξη και την προβολή των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας για την Δ.Ε.Η., αλλά και γενικότερα για την ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Το σχόλιο της Μαρίας Αντωνίου αμέσως μετά την επίσκεψη

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υποθήκευσε το μέλλον της Δ.Ε.Η., των εργαζομένων της και όλων των Ελλήνων, εξαιτίας της ανικανότητας και των ιδεοληψιών που την χαρακτηρίζουν.

Όλα αυτά βέβαια δε φαίνεται να συγκινούν και ιδιαίτερα την ηγεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όσοι δήλωναν ότι θα παραιτηθούν και δε θα στρώσουν χαλιά στα συμφέροντα, προφανώς δεν έχουν την ευθιξία και το πολιτικό σθένος για να το πράξουν.

Η Νέα Δημοκρατία λέει όχι σε εκείνους που κατηγορούσαν την προηγούμενη Κυβέρνηση για ξεπούλημα της Δ.Ε.Η. και τώρα τη φέρνουν ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Η χώρα αξίζει ένα καλύτερο αύριο και στην ενέργεια.

 

Φωτιά σε στέγη σπιτιού στο Άργος Ορεστικό πριν από λίγο ( video)

Άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τα γειτονικά σπίτια (περισσότερα…)

«Κλεισθένης 1»: Τι αλλάζει για αντιδημάρχους – αντιπεριφερειάρχες

Νέα δεδομένα για τους αντιδημάρχους και τους αντιπεριφερειάρχες φέρνει ο «Κλεισθένης 1». Συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου αναφέρονται στον αριθμό των αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών και στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους.

Δείτε αναλυτικότερα:

Άρθρο 68

Αντιδήμαρχοι – Αντικατάσταση άρθρου 59 τ0υ ν. 3852/2010

Το άρθρο 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Αντιδήμαρχοι

1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ` ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2.

2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4). Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι. Σε δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι. Ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος. Σε περίπτωση που στους νησιωτικούς δήμους ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων, τότε αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 207.

3. Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ένας (1) αντιδήμαρχος. Στους δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι. Από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό σαράντα χιλιάδες έναν (40.001) κατοίκους έως εκατό χιλιάδες (100.000) ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό εκτατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω που διαιρούνται σε δημοτικές κοινότητες ο αριθμός των αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων και μπορεί να αυξηθεί κατά τρεις (3).

4. Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες :

α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

6. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, κατά την παράγραφο 1, δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου.

7. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητες του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος».

Άρθρο 74

Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση άρθρου 67 του ν. 3852/2010

10.Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. Τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόμα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 100

Τροποποίηση άρθρου 169 του ν. 3852/2010

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση μόνο για τον υπολογισμό της απαρτίας, ενώ τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται για την καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 91

Αντιπεριφερειάρχες – Αντικατάσταση άρθρου 160 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 160 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής :

«Αντιπεριφερειάρχες

1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται και ανακαλούνται με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι αντιπεριφερειάρχες διακρίνονται σε χωρικούς και σε θεματικούς, ως εξής:

α) Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τις περιφερειακές ενότητες της οικείας περιφέρειας, με εξαίρεση τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων, όπου οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τους νομούς της οικείας περιφέρειας. Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, με ορισμό από τον περιφερειάρχη, μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην οικεία περιφερειακή ενότητα, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

β) Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες μπορούν να είναι έως και έξι (6) σε κάθε περιφέρεια. Ορίζονται δυνητικά από τον περιφερειάρχη, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων.

3. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας,

β) εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,

γ) ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης

δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,

ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,

στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας.

ζ) συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασης του ή κατ` άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργούμενης με τον παρόντα νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της οικείας περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα.

4. Στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες ο περιφερειάρχης αναθέτει με απόφασή του την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας. Μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Όμοιες αρμοδιότητες μπορεί ο περιφερειάρχης να αναθέτει, συμπληρωματικά προς τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου, και στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.

5. Οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη, να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή τους, σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας, με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιπεριφερειάρχη οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον περιφερειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο περιφερειάρχης με την πράξη της παραγράφου 1».

 

Δήλωση Αδαμόπουλου για το λεύκωμα ( ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ) και νέα επίθεση σοβαρή στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας που συνέβαλε όπως τονίζει στην έκδοση τέτοιου λευκώματος

Αδαμόπουλος » Ατυχές το ότι η περιφέρεια Δ.Μακεδονίας συνέβαλε στην έκδοση λευκώματος στην οποία αναφέρουν ονομασία Άνω Μακεδονία για τα Σκόπια »

» Το να χρησιμοποιεί κάποιος τα πατριωτικά μου αισθήματα για να με χτυπήσει, το θεωρώ τουλάχιστον ατυχές.
Και περισσότερο προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι, αντί να βγουν και να μιλήσουν γι αυτά που πιστεύουν, χρησιμοποιούν δημοσιογράφους και «έγκριτους» ιστορικούς, όπως τον κο Μπαλιάκα(!!!) λες και θα προλογίσει το «Αιδοιολόγιον», ή τον συμπαθή κατά τα άλλα κο Μέρτζο που τολμάει και να μας βρίσει κιόλας!!!.
Ξέρω πολύ καλά κύριοι τι σημαίνει Άνω Μακεδονία και πόσο ιστορικός όρος είναι.
Όμως εσείς ξεχνάτε ότι ο όρος αυτός συζητιέται για όνομα του κράτους των Σκοπίων. Όνομα που είναι ΔΙΚΟ ΜΑΣ. Είτε άνω, είτε κάτω, είτε πλαγίως, είναι ΔΙΚΟ ΜΑΣ, γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάδα.
Θα σας παραπέμψω όμως σε ένα άρθρο του κου Μέρτζου (πατριώτη κατά τα άλλα) στην Καθημερινή την 7/1/2018, με τίτλο «Έντιμος συμβιβασμός με το κράτος των Σκοπίων»!!!!. Εκεί, στην παράγραφο 6, για να μην σας κουράζω με το σύνολο του άρθρου που είναι στο ίδιο ύφος, φαίνεται ξεκάθαρα τι πρεσβεύει ο κος Μέρτζος:

(«»»»»6. Σ’ αυτήν τη δεδομένη αποτελεσματική ελληνική βάση κινήθηκε μεθοδικά ο σημερινός Ελληνας υπουργός Εξωτερικών καθηγητής Ν. Κοτζιάς. Διαθέτει πλήρη γνώση, λαμπρό αφανές επιτελείο και συνολική εικόνα του γεωπολιτικού πεδίου. Θετικά βήματα έκανε παράλληλα από τα Σκόπια η κυβέρνηση Ζάεφ – Αλβανών που συν τοις άλλοις πρέπει να πείσει τους Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι επί τέσσερις γενεές έχουν γαλουχηθεί με το κρατικό ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού» έναντι του οποίου απαγορεύεται με νόμο κάθε τυχόν αντίλογος. Θα έπρεπε, συνεπώς, να ενημερώνονται εξ απορρήτων και να συνεννοούνται σε κάθε βήμα όλα τα ελληνικά κόμματα – και πρώτος ο κυβερνητικός εταίρος που εμπορεύεται, εκτός των άλλων, τον πατριωτισμό!»»»»»»)

Μιλάει λοιπόν για Σλαβομακεδόνες(!!) ο κος Μέρτζος και όλως τυχαίως, στο ύφος του, θυμίζει εκείνη την τελευταία παράγραφο στο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου (περί στήριξης του Υπουργού Εξωτερικών) που δεν μπόρεσε να βγάλει απόφαση και τόση αντίδραση προκάλεσε!!
Θεωρώ λοιπόν ατυχές το ότι συνέδραμε η Περιφέρεια στην έκδοση ενός τέτοιου λευκώματος με αυτόν τον τίτλο.
Ατυχείς και οι χαρακτηρισμοί που ξεστόμισε ο κος Μέρτζος και τον καλώ να τους πάρει πίσω. Άν και πιστεύω ότι δεν θα το έκανε, αν κάποιοι δεν τον λαμπάδιαζαν. Και δεν ήμουν εγώ αυτός. »

Στη δημοσιότητα ο «Κλεισθένης 1» – Τι περιλαμβάνουν τα 237 άρθρα του (ν/σ)

Σήμερα στις 4 το μεσημέρι απέστειλε το Υπουργείο  Εσωτερικών στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», ενώ στη συνέχεια, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, το έδωσε σε δημόσια διαβούλεση.

Με την ανάρτηση του σχεδίου νόμου στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών θα ξεκινήσει σήμερα και τυπικά η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου και ώρα 15:00.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, «με το σχέδιο νόμου επιχειρείται  μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά

Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη, στο πρώτο εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόταση κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατάξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς και το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Θεσπίζεται δηλαδή το σύστημα της απλής αναλογικής ως το σύστημα εκείνο που στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις, οι οποίες μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώσεων του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με την παρούσα νομοθετική πρόταση αποσυνδέεται η εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο και η επιστημονική επάρκεια των Εποπτών ΟΤΑ, καθώς επίσης αναπροσδιορίζεται το εύρος του ελέγχου νομιμότητας.  Ενισχύονται επίσης οι θεσμοί συμμετοχής και δημοσίου διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσπίζεται το πλαίσιο για τη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος. Επιπλέον περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ.

Θεσπίζονται ομοίως όργανα και διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένων διοικήσεων και κεντρικής διοίκησης, αρμοδιότητες οι οποίες όχι μόνο είναι κατάσπαρτες σε εκατοντάδες κανονιστικά κείμενα αλλά ενίοτε είναι ανορθολογικά, και ως εκ τούτου αναποτελεσματικά, απονεμημένες. Ενισχύεται ο λόγος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νομοθετικό έργο, καθώς θα συμμετέχει σε όργανο το οποίο θα γνωμοδοτεί για διατάξεις σχεδίων νόμων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απονέμοντας π.χ μια νέα αρμοδιότητα σε αυτή.

Με το Μέρος Δεύτερο επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Με το Μέρος Τρίτο προτείνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ στο Μέρος Τέταρτο θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Επισημαίνεται, ότι οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου έχουν ήδη υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 25.1.2018 και  για επαρκές χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν μέρος της διαβούλευσης», καταλήγει το υπουργείο Εσωτερικών.

Πάντως, η πρώτη αντίδραση των αιρετών ήταν αρνητική. ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ τόνισαν ότι το μόνο που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η απλή αναλογική.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Let’s Do It Greece

Ο Δήμος Καστοριάς δίνει δυναμικά για μια ακόμη φορά το παρόν στην πανελλήνια εθελοντική δράση Lets Do It Greece. Το εν λόγω εθελοντικό πρόγραμμα αποτελεί τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας! Έχοντας, ως κεντρικό σύνθημα το «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις» στοχεύει στο να εμφυσήσει στους μικρούς και μεγάλους τα ιδανικά του εθελοντισμού και να προστατέψει το περιβάλλον αναπτύσσοντας σε όλους μας περιβαλλοντική συνείδηση.

Ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει σε αυτήν την μεγάλη εθελοντική εκστρατεία, υποστηρίζοντας τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και τις εθελοντικές ομάδες να εκπονήσουν το δικό τους σχέδιο δράσης, αλλά και συνδιοργανώνοντας τη δράση της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Καστοριάς « Από την αντίδραση στην Δράση» .

Στον πίνακα που ακολουθεί, γνωστοποιούνται οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες των τοπικών συλλόγων, σχολείων και φορέων που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Καστοριάς, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στον Δήμο ή απευθείας στην σελίδα του προγράμματος Let’s Do It Greece.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν υποστηρίζοντάς μια από τις εθελοντικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν. Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν διατίθενται στην ιστοσελίδα του Let’s Do It Greece: http://www.letsdoitgreece.org/

A/A

ΔΡΑΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

1

Καθαρισμός παιδικής χαράς και Περιβάλλοντος

Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος ΛΥΒ

2

Δεντροφύτευση στην αυλή του Νηπιαγωγείου – Καθαρισμός της περιοχής γύρω από το Νηπιαγωγείο

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 5ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς

3

Καθαρισμός γειτονιάς και παραλίας

1ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς

4

Καθαρισμός Ιστορικού Κέντρου Καστοριάς

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσαρσί

5

Καθαρισμός και Διαμόρφωση χώρου παρτεριών σχολείου και Πλατείας Ομονοίας με φύτεμα λουλουδιών. Δεντροφύτευση στο χώρο του νέου κτιρίου του σχολείου.

1ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

6

Καθαρισμός περιοχής Ντολτσό Καστοριάς

1ο Σύστημα Προσκόπων Καστοριάς

7

Λουλουδοφύτευση

2ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

8

Καθαρισμός του αύλειου και περιβάλλοντος χώρου και διαδρομή από και προς χώρο περιπάτων

3ο Γυμνάσιο Καστοριάς

9

Καθαρισμός Συνοικίας Απόζαρι και Βόρειας Παραλίας

Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καστοριάς «Το Απόζαρι»

Εθελοντική Ομάδα Δήμου Καστοριάς » Από την αντίδραση στην Δράση» και μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς » Αθανάσιος Χριστόπουλος»

10

Καθαρισμός και Περιποίηση του Αλσίλιου Προφήτη Ηλία Καστοριάς

Α.Μ.Π.Γ.Ο. «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ»

11

Καθαρισμός Πλατείας Καλλιθέας Καστοριάς και φύτευση καλλωπιστικών φυτών

6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

12

Καθαρισμός σχολείου, Πλατείας Κορησού και καλλωπισμός παρτεριών και προαυλίου χώρου του σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς

13

Καθαρισμός λιμναίου οικισμού

Σύλλογος Δισπηλιού

14

Καθαρισμός Περιοχής Αγίου Αθανασίου

Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος

15

Αναμόρφωση Πλατείας Ομονοίας

Σύλλογος «Ομόνοια»

Τα επαγγελματικά γραφεία

Η διαμόρφωση του χώρου εργασίας σας, με τα κατάλληλα έπιπλα γραφείου, αποτελεί προϋπόθεση για την δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος, καλύτερη απόδοση και περισσότερη εξοικείωση με τον χώρο που σας φιλοξενεί ένα σημαντικό κομμάτι του 24ώρου σας. Είναι σημαντικό να αισθάνεται κανείς άνετα με τον χώρο εργασίας του, ή δυνατόν σαν το σπίτι του. Αυτό όμως για να γίνει, χρειάζεται τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επαγγελματικά γραφεία και όλο το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό (καθίσματα, βιβλιοθήκες, ερμάρια κλπ.).Ψάχνοντας λοιπόν για την επιλογή επαγγελματικού γραφείου, τι μπορούμε να βρούμε; Σίγουρα αναζητάτε κάτι σύγχρονο και μοντέρνο, που να διακρίνεται για τον λεπτό και ιδιαίτερο σχεδιασμό του, που να μπορεί να προσαρμοστεί στις επιθυμητές διαστάσεις και στις δικές σας χρωματικές επιλογές και πολλαπλές επιλογές στα υλικά κατασκευής. Μπορεί να αναζητάτε λεπτές και μοντέρνες γραμμές σε διάφορες αποχρώσεις και με πολλαπλές επιλογές σε ερμάρια και επιπλοσυνθέσεις, που συμπληρώνουν δημιουργικά το σύνολο των επίπλων. Υπάρχουν πάντα και οι πιο κλασικές επιλογές, με λιτές γραμμές, απλό σχεδιασμό και απεριόριστους συνδυασμούς υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων, που αναδεικνύουν την λειτουργικότητα τους και τα καθιστούν μοναδικά. Με τα κατάλληλα καθίσματα και το βοηθητικό αποθηκευτικό υλικό, μπορούν να αποτελέσουν την επιλογή που θα κάνει την μεγάλη ποιοτική και αισθητική διαφορά. Ίσως η επιλογή σας να αφορά σύνθεση γραφείων, με ή χωρίς διαχωριστικά, που παρέχουν λειτουργικότητα και εργονομία. Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και επιλέξτε ανάμεσα από διαφορετικά υλικά κατασκευής, όπως laminate, βακελίτη, λάκα ή καπλαμά, σε όλα τα χρώματα και σε ειδικές διαστάσεις και συνδυάστε ερμάρια, συρταριέρες αλλά και καθίσματα, εργασιακά και συνεργασίας, για ένα αισθητικά όμορφο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.   Και που θα τα βρείτε όλα αυτά; Στην ελληνική εταιρεία κατασκευής επίπλων γραφείου Θεοδωρίδης, που εδώ και δεκαετίες κάνει την διαφορά στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία Θεοδωρίδης διαθέτει την ευρεία γκάμα των προϊόντων της με υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και εγκατάσταση από εξειδικευμένα, έμπειρα συνεργεία που απασχολούνται και εκπαιδεύονται από την εταιρεία. Όλα αυτά σε πλήρως ανταγωνιστικό κόστος και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση που μόνο ένας ολοκληρωμένος κατασκευαστής μπορεί να εγγυηθεί. Η σχεδιαστική της ομάδα θα ασχοληθεί προσωπικά με εσάς και τον χώρο σας, και θα σας προτείνει λύσεις ποιοτικές, λειτουργικές και εργονομικές. Επισκεπτόμενοι την υπερσύγχρονη έκθεση της, θα βρείτε μία τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικά γραφεία για όλα τα γούστα και όλους τους χώρους. Θα πάρετε απαντήσεις σε όλες τις απορίες σας και θα μπορέσετε να συνδυάσετε τις επιλογές σας με όλα τα απαραίτητα βοηθητικά και συνοδευτικά προϊόντα που θα χρειαστείτε, για να διαμορφώσετε το γραφείο των ονείρων σας.

Πηγή πληροφοριών: https://www.theodoridi.com/blog/ta-epaggelmatika-grafeia

 

Αφήστε το σπίτι σας να δείξει τον χαρακτήρα του!

Στην περίπτωση που έχετε εμπιστευτεί κάποιον μεσίτη, φροντίστε να ακούτε κατά γράμμα τις συμβουλές του. Το πρώτο πράγμα που θα σας συμβουλεύσει στην περίπτωση που επιθυμείτε να πουλήσετε την ακίνητη περιουσία σας, είναι να απελευθερώσετε τη δύναμη του σπιτιού σας. Ακούγεται ιδιαίτερο και ίσως κάπως εκκεντρικό, αλλά έχει απόλυτη βάση και οι ενδιαφερόμενοι το αντιλαμβάνονται αμέσως.

 

Το σπίτι μέσα στο οποίο περάσατε τα περισσότερα χρόνια της ζωής σας είναι αναπόσπαστο κομμάτι σας κι αυτό είναι απολύτως λογικό. Έχετε δεθεί συναισθηματικά μαζί του. Κάθε γωνιά είναι διακοσμημένη με το προσωπικό σας στυλ και σίγουρα σας θυμίζει πολλά από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχετε βιώσει. Ωστόσο, όταν αποφασίζετε να το πουλήσετε για τους δικούς  σας προσωπικούς λόγους, τότε πρέπει να σκεφτείτε διπλά να αποχωριστείτε όλα τα αντικείμενα της προσωπικής σας διαρρύθμισης και διακόσμησης.

 

Επειδή εσείς αγαπήσατε αυτό το σπίτι έτσι όπως είναι δε σημαίνει ότι θα το λατρέψουν κι οι μελλοντικοί αγοραστές. Αυτό σημαίνει, ότι όταν ετοιμάζεστε να το δείξετε μαζί με τους μεσίτες στους υποψήφιους αγοραστές θα πρέπει να το αδειάσετε και να το αφήσετε να δείξει μόνο του την ομορφιά του, σαν απλό οίκημα. Οι αγοραστές δεν θα αγοράσουν τα έπιπλα και προφανώς δεν θέλουν να βλέπουν την εικόνα που εσείς διαλέξατε για το σπίτι αλλά τη νέα εικόνα που θα φτιάξουν εκείνοι για το ίδιο. Φυσικά, κάποια πράγματα που φτιάξατε ή ανακαινίσατε, όπως είναι τα ντουλάπια και τα συρτάρια ή οι τοίχοι κι οι ταπετσαρίες, καλώς ή κακώς θα μείνουν εκεί κι οι μελλοντικοί αγοραστές δεν μπορούν να κάνουν και πολλά παρά μικρές αλλαγές.

 

Οργανώστε τον χώρο σας ώστε να αναδεικνύονται τα προτερήματα του σπιτιού σας έτσι ώστε να κεντρίσετε το ενδιαφέρον συλλήβδην. Μην φοβάστε να πειραματιστείτε αλλά σεβαστείτε ότι σε αυτόν τον χώρο, που μέχρι πρότινος ζούσατε, θα μπουν νέοι ιδιοκτήτες οι οποίοι θα θέλουν να χαράξουν τη δική τους πορεία. Ένα καλό μεσιτικό γραφείο κι ένας μεσίτης που ξέρει πως να κεντρίσει το ενδιαφέρον σας θα σας καθοδηγήσει μεθοδικά και σωστά ώστε όλα όσα επιθυμείτε να γίνουν πραγματικότητα, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε ή να απογοητευτείτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείξετε εμπιστοσύνη κι όλα θα πάρουν το δρόμο τους.

 

Ευχαριστούμε την Εταιρεία Ε-Agents (πρόγραμμα για μεσίτες) για την παραχώρηση του άρθρου

 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση του ΖΗΣΗ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ

Νέα πετυχημένη εκδήλωση του Ζήση Τζηκαλάγια για τις νέες τεχνολογίες στην Αγροτική παραγωγή

Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Α.Π.Θ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – Νέες εικόνες από το σοκαριστικό τροχαίο, στο κέντρο της πόλης

Δείτε νέες εικόνες από το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε στα κεντρικά φανάρια στην οδό της 11ης Νοεμβρίου. Ο οδηγός του μαύρου Citroen αυτοκινήτου που κινούνταν από την Γράμμου προς την 11η Νοεμβρίου, έχασε τον έλεγχο του οδήγος και καρφώθηκε στην τζαμαρία του παλιού Ζαχαραπλαστείου Caramel.


Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr